Präster, biskopar, ärkebiskopar och patriarker sänder en påskhälsning från Jerusalem.

”Halleluja! Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Halleluja!
Vi, kyrkoledarna i den Heliga staden Jerusalem kommer till er med våra hälsningar och vår glädje i firandet av uppståndelsen av vår herre och Frälsare Jesus Kristus. Kristna människors glädje vilar tryggt i hoppet om löftet om det eviga liv som vår Herre har vunnit för alla som tror. Men när vi i Jerusalem, frälsningens stad, ser det lidande våra kristna bröder och systrar i Egypten, Irak och på andra platser i vår region går igenom dämpas vår glädje. Sorgen tävlar med påskens glädje när vi bevittnar våldet som har brutit fram mot fredliga demonstranter runt om i Arabvärlden de senaste månaderna.

Vi kristna ser i bön på hela utvecklingen i Mellanöstern. Vi ber också att reformerna ska leda till moderna samhällen där yttrandefrihet, religionsfrihet, mänskliga rättigheter — inklusive rättigheter för dem som ses som en minoritet i antal — respekteras. Vi uppmanar alla trons människor och alla människor av god vilja att sträva efter fred samtidigt som vi vet att fred inte kan köpas till priset av tystnad och underkastelse under korruption och orättvisa. När våldet utbryter påminner det oss om att Kristi kors alltid är närvarande hos Fredsfurstens trogna efterföljare. Korsfästelsen är en pågående verklighet för många av våra präster och människor som fortsätter att försöka leva i ömsesidig förståelse och samarbete med sina grannar.

Vi uppmanar alla kristna att be för försoning mellan människor i det Heliga landet, där den försämrade situationen gör att fred och rättvisa verkar längre bort än någonsin. Vi ber kyrkorna runt om i världen att stå vid vår sida och ge röst åt dem som tystats, att riva murar som separerar oss från varandra och att bygga broar av god vilja mellan människor. Vi ber för alla nationers ledare, och för de som demonstrerar för förändring, att de i vishet och med sitt bästa omdöme ska arbeta för att möta behoven hos sina folk och att verka för fredliga lösningar som leder till en bättre framtid för alla Guds barn. Vår Herre dog för världens synder så att alla människor skall se i hans exempel hur våld bara leder till död och förstörelse. I hans uppståndelse erfar vi hans seger över våld och död och vi delar visionen om en framtid där alla människor lever tillsammans i harmoni.

Denna vision ger oss hopp som förnyar vår tro också när vi möter förtvivlan. Kristna över hela världen firar segern över döden som är vår som en gåva från Gud, som har medkänsla och barmhärtighet med hela sin skapelse. Vi delar glädjen över uppståndelsen med er. Korset finns för våra ögon varje dag och korset är tomt. Nytt liv har kommit. Kristus är uppstånden. Vi är uppståndna. Halleluja. Gud vare lovad.

+Patriarch Theophilos III, Greek Orthodox Patriarch
+Patriarch Fouad Twal, Latin Patriarch +Patriarch Torkom II Manoogian, Armenian Apostolic Orthodox Patriarch
+Fr. Pierbattista Pizzaballa, ofm, Custos of the Holy Land
+Archbishop Anba Abraham, Coptic Orthodox Patriarch, Jerusalem
+Archbishop Swerios Malki Murad, Syrian Orthodox Patriarch
+Archbishop Joseph-Jules Zerey, Greek-Melkite-Catholic Patriarch
+Archbishop Abouna Matthias, Ethiopian Orthodox Patriarch
+Archbishop Paul Sayyah, Maronite Patriarchal Exarch +Bishop Suheil Dawani, Episcopal Church of Jerusalem and the Middle East
+Bishop Munib Younan, Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land
+Bishop Pierre Malki, Syrian Catholic Patriarchal Exarch
+Fr. Rafael Minassian, Armenian Catholic Patriarchal Exarch”

Påsken 2011

Fortsätt läsa mer från oss