Gårdagens besked från regeringen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare påverkar kraftigt kyrkornas verksamhet på olika områden. Julen tillhör en av de största högtiderna inom kristendomen där första söndagen i advent är den dag som samlar flest gudstjänstbesökare under hela kyrkoåret. Även julnattsmässorna och alla julkonserter har många besökare. Årets advents- och julfirande kommer att se annorlunda ut.

– Förutsättningarna är nu allt annat än gynnsamma. Kyrkorna ställs inför utmaningar när det gäller gudstjänst, gemenskap och diakoni, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

En omistlig del av kyrkornas mission, uppdrag, är den diakonala omsorgen. Redan innan gårdagens besked från regeringen stod den förestående vintern som en utmaning för arbetet med dem som lever i utsatthet i samhället. Nu är läget akut för att kunna ge människor mat och värme på ett smittsäkert sätt enligt nya restriktioner. Situationen bli än mer angelägen när en del kyrkor stänger helt.

– Det finns ett stort behov av att kyrkor utifrån lokala förutsättningar ställer sina kyrkorum eller andra lokaler till förfogande för att människor ska kunna värma sig eller äta en matlåda inomhus. Matutdelning eller ett öppet kyrkorum utan gudstjänst eller annan samlande aktivitet är inte att betrakta som allmän sammankomst, säger Karin Wiborn.

I denna utmanande tid sätts kyrkornas fantasi och kreativitet på prov utifrån svårigheten att samla till gudstjänst.
– Vad kan vi göra för att ”vända ut och in” på kyrkan?, frågar sig Karin Wiborn. Hon uppmanar kyrkorna att göra julens budskap nåbart och synligt utanför gudstjänstrummet. Det är bara fantasin som sätter gränser. Varför inte sprida julens budskap genom sång (med avstånd) på kyrktrappan, eller ställa i ordning en julkrubba och ljusslingor utanför kyrkan eller i ett synligt fönster?

– Vi tror att gemenskapen är djupare än fysisk samvaro eftersom det handlar om en gemenskap bortom det vi ser, vi hör samman som människor.

Därför hålls på söndag en nationell bönedag där alla troende uppmanas att delta, fortsätter Karin Wiborn.

Kyrkorna har sedan pandemins utbrott arbetat aktivt med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande gudstjänstfirande utifrån devisen ”Vi ställer inte in – vi ställer om”. Sveriges kristna råd har en regelbunden dialog med Folkhälsomyndigheten och regeringskansliet. Sveriges kristna råd är remissinstans angående Justitiedepartementets remittering av promemorian ”Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare” och ska senast på torsdag inkomma med kyrkornas gemensamma yttrande. På måndag möts Regeringens råd med trossamfunden där coronapandemin står högst på dagordningen och där Sveriges kristna råd finns med och har åtta representanter.


Bön för Sveriges ledning och folk

Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande.

I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem som har ett övergripande ansvar i samhället – regering, riksdag, myndigheter. Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa.

Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.

Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen stödja varandra bortom egna intressen. Uppfyll oss med din heliga Ande som du har sänt till vår förvandling. Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar.

I Jesu namn.
Amen.

Fortsätt läsa mer från oss