På fredag börjar böneveckan för kristen enhet. Ett material har sänts ut till församlingar från Svenska bibelssällskapet och Sveriges kristna råd med förslag till bibelläsning, böner och gudstjänst under temat ”Vad begär Gud av oss?”

Materialet är ursprungligen från Indien, därefter översatt och bearbetat av Bromma kristna råd. Det stora och det märkvärdiga med den här veckan och med materialet är att det händer över hela världen. 1966 utlyste Romersk-katolska kyrkan och Kyrkornas världsråd 18-25 januari till bönevecka för kristen enhet. Sedan ganska många år händer det alltså. Kristna över hela världen möts i bön för enhet, inspirerade av varandra, med tillgång till samma texter och gudstjänster.

För mig blir den här veckan en påminnelse om att inte låta mig nöjas, att återigen lyfta blicken och hjärtat för att pröva andra bönespråk och andra bönegemenskaper än min egen. Ekumenik och enhet lever med risken att bli ”det extra”, det vi gör så länge det inte inkräktar på det egna arbetet. Jag tror vi behöver tänka tvärtom. Vad är det vi inte kan göra tillsammans? Vad finns som hindrar en djupare enhet? Svaret för mig handlar mycket om kultur, hemkänsla, familjesamhörighet. Det finns teologiska skillnader också, men en hel del av dem kan jag faktiskt leva med. När jag tänker efter. Och när jag känner efter vad som kan ske om jag är beredd att vidga min tillhörighet och min samhörighet. När Jesus ber om enhet bland sina efterföljare tror jag det är med innerlighet och uppriktig längtan över att inte se till skillnad utan till det som förenar.

Jesus är inklusiv i mötet med människor. Han välkomnar olikheter och drar till sig en mosaik av mångfald. Vi kan se det i lärjungaskaran, men också i de många möten mellan Jesus och människor som finns i evangelierna. Så kan också vittnesbördet om Jesus stärkas, fördjupas och förmeras genom kristen enhet. Genom att vi inkluderar varandra, inbjuder till bön och gudstjänst. Och bön förändrar.

När vi ber tillsammans, när vi ber för varandra och när vi gör det tillsammans med den världsvida kyrkan så bygger vi oss närmare varandra. Den kristna enheten växer och vi svarar på Jesu bön om enhet.

Ja, vad begär Gud av oss? Är frågan som ställs i årets bönevecka för kristen enhet. Frågan är ställd utifrån Profeten Mika 6:8 ”Det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud.”

Lev i kärlek, sök det rätta och håll dig troget till din Gud. Gör det tillsammans med systrar och bröder från olika kyrkor nära dig med texter och böner som under den 18-25 januari kommer att läsas och bes över hela världen, så är du en del av en global bönekedja.

PS. Mer info om Böneveckan hittar du här: Böneveckan. DS.

/Karin Wiborn

Fortsätt läsa mer från oss