– Bön är något av det kristna modersmålet. Därför är det naturligt för oss att uttrycka oss i gemensam bön för denna grupp av asylsökande samtidigt som vi fortsätter vårt påverkansarbete och det praktiska stödet i församlingarna, säger ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan.

Landets kyrkoledare uppmanar till förbön konvertiter i asylprocessen torsdagen den 16 januari. Beslutet fattades av styrelsen för Sveriges kristna råd i december. Förbönsgudstjänster kommer att hållas i många kyrkor runt om i landet, exempelvis i Linköping, Falun, Härnösand, Östersund och Eskilstuna. I Göteborg arrangeras en ekumenisk manifestation på Nordstan, ljusvandring och en förbönsgudstjänst i Domkyrkan. Bland de medverkande finns biskop Susanne Rappmann.

– Den 16 januari är ett symboliskt datum, självklart går det bra att redan nu be eller särskilt lyfta bönen i gudstjänsten på söndag. Vi tror att Gud hör bön!, säger föreståndare Daniel Alm, Pingst – fria församlingar i samverkan.

– Vi får fortfarande exempel på att Migrationsverket misstror personer som konverterat till kristen tro, trots att vi ser en genuin omvändelse, säger Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd.

Sveriges kristna råd har ifrågasatt Migrationsverkets bedömning av konvertiter och har i samtal med myndighetens ledning påtalat systematiska brister. Kyrkoledarna anser att myndighetens beslut bör grundas mer i hur konvertiten praktiskt lever sin tro och mindre om konvertitens teoretiska kunskaper. Även om vissa förbättringar skett i Migrationsverkets handläggning finns fortfarande brister. Därför uppmanar kyrkoledare inom Sveriges kristna råd till fortsatt bön för konvertiter och deras situation.

– Religionsfriheten har ofta en svag ställning i vårt land. Behandlingen av konvertiter belyser tyvärr detta faktum, säger biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift.

– I en situation där Sverige stänger gränserna och utvisar kristna till världens näst farligaste land för kristna behöver vi samlas till bön för landets alla flyktingar och konvertiter. När Sveriges dörrar stängs är fönstret mot himlen fortfarande öppet och ingenting är omöjligt för Gud, säger Christian Mölk, Pingsts representant i SKR:s arbetsgrupp för migration och integration.

Sveriges kristna råd har ett omfattande arbete inom migration och integration. På senare år har frågan om konvertiter i asylprocessen blivit en allt större fråga. Utifrån kyrkornas uppdrag arbetar därför Sveriges kristna råd med frågan om konvertiter genom utbildningsinsatser, påverkansarbete och står i regelbunden dialog med Migrationsverket och regeringen.

Bön för konvertiter:

16 Januari 2020

Gud,
Du som har skapat och älskar alla människor
och ser på oss med stor barmhärtighet,
beskydda dem som har drivits på flykt.
Vi ber särskilt för våra systrar och bröder
som utvisas mot sin vilja till länder med svår förföljelse.
Tack för att du står på deras sida.
Vi ber att de system
som utsätter människor för livsfarliga situationer
bryts ned och förändras.
Tack för att du hör vår bön.

Jesus Kristus,
Du som vandrar med oss,
Och gett oss uppdrag att vara ljus och salt i världen.
Vi ber särskilt för kvinnor och män som öppnar sitt hjärta för människor på flykt.
Tack att du är med dem.
Ge dem kraft och tro
och omslut dem med kärlek.
Tack för att du hör vår bön.

Heliga Ande,
Du som tröstar, förnyar och utmanar.
Du ser vår frustration som vi bär över vårt lands brister
i mötet med asylsökande och konvertiter.
Låt vår vrede vara helig och stärk den profetiska rösten.
Tack för att du hör vår bön.
I Jesu namn
Amen.

Affisch

Affisch inför böndagen den 16 januari: Ratt till tro poster_ A3

 

Fortsätt läsa mer från oss