Styrelse

Styrelsen för Sveriges kristna råd möts fem gånger per år. Nedan finns namnen på de styrelseledamöter som valdes vid årsmötet 30 maj 2017. Styrelsens arbete leds av presidiet.

Styrelsemöte i Södertälje, september 2017. Foto: Mikael Stjernberg.

Den frikyrkliga kyrkofamiljen

Ordinarie:
Daniel Alm, föreståndare, Pingst FFS
Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Kjell Larsson, missionsföreståndare, Svenska Alliansmissionen

Personlig ersättare: 
Eva Kleman, kommendör, Frälsningsarmén
Olle Alkholm, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Cathrine Nygren, missionsledningen, Evangeliska Frikyrkan

Den katolska kyrkofamiljen

Ordinarie:
Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift
Fredrik Emanuelsson, biskopsvikarie, Stockholms katolska stift

Personlig ersättare:
Helena D´Arcy, Stockholms katolska stift
Magdalena Dahlborg, Stockholms katolska stift

Den lutherska kyrkofamiljen

Ordinarie:
Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska Kyrkan
Cecilia Brink, Svenska Kyrkan
Cristina Grenholm, Svenska kyrkan
Maie Martinsson, Estniska lutherska kyrkan
Kerstin Oderhem, tillträdande missionsföreståndare, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen

Personlig ersättare
Martin Modéus, biskop, Svenska kyrkan
Erik Sjöstrand, Svenska kyrkan
Jenny Sjögren, Svenska kyrkan
Maria Bergstrand, Svenska kyrkan
Johan Garde, Svenska Kyrkan

Den ortodoxa kyrkofamiljen

Ordinarie:
Dioscoros Benyamin Atas, ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan
Jean Mansour, arkimandrit, Antiokiska ortodoxa kyrkan

Personlig ersättare:
Jacob Kasselia, Syrisk-ortodoxa kyrkan
Anne-Christine Lindvall, Serbisk-ortodoxa kyrkan

Ungdomsrepresentanter i styrelsen

Ordinarie:
Fiorella Bastidas, Sveriges Unga katoliker (Katolska kyrkofamiljen)
Ida Tonnvik, Equmenia (Frikyrkliga kyrkofamiljen)

Personlig ersättare:
Sally Adel, Koptiska kyrkan (Ortodoxa kyrkofamiljen)
Amanda Carlshamre, Svenska Kyrkans Unga (Lutherska kyrkofamiljen)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page