Rådsmöte

Sveriges kristna råd är kyrkorna tillsammans och den viktigaste uppgiften är att vara en plattform för det ekumeniska samtalet.

Rådsmöte i Immanuelskyrkan i Stockholm 2016 om flyktingsituationen. Foto: Mikael Stjernberg

Samtalet sker i de olika arbetsgrupper, referensgrupper och nätverk som finns och också i rådsmötet som samlas tre gånger per år. Till rådsmöte kallas kyrkoledare för medlemskyrkorna och styrelsen. Sveriges kristna råds presidium beslutar om samtalsämnen och styrelsen har att följa upp rådsmötet samtal i kommande beslut.

Rådsmötet är plattform där aktuella frågor tas upp till dialog, arbetsgruppers material diskuteras och ledare från medlemskyrkorna har möjlighet att lära känna varandra på djupet.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page