Kyrkoledardagar

I oktober varje år samlas Sveriges kyrkoledare till ett dygn för samvaro utanför sammanträdesrum och rådslag. Det är ett dygn för delande i gudstjänst, bön och gemenskap.

Kyrkoledardagarna 2016 på Djursholm. Foto: Mikael Stjernberg.

Vid 1997 års kyrkoledardagar formulerade Sveriges kyrkoledare en förbön:

”Lovad vare du, Gud, som tänker på din skapelse och förbarmar dig över allt levande. Vi tackar dig för Jesus Kristus i vilken din avsikt för varje människa blivit synlig. Genom honom har du väckt vår längtan efter dig och kallat oss till uppbrott, som pilgrimer på vägen genom livet. Tillsammans med hela din kyrka sträcker vi oss mot dig i bön:

Uppfyll oss med din helige Ande, som du har sänt till vår förvandling, så att vi kan vittna om dig med och utan ord. Uppliva bönens låga i våra församlingar och skänk djup och glädje åt våra gudstjänster. Ur vår nöd och smärta ber vi: Låt enhetens under ske i din kristenhet. Fördriv söndring och förakt, och vänd våra hjärtan i uppriktig kärlek till våra systrar och bröder som ser vad vi inte ser. Hela splittringens sår och välsigna oss med den enhet vi inte själva förmår. Gud, sänd din Ande över vårt land! Besök vårt folk med en andlig vår, och ge oss vishet att vägleda alla dem som söker efter dig. I Jesu namn.”
(Stjärnholm oktober 1997)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page