Årsmöte och årskonferens

I maj kallas medlemskyrkornas utsedda delegater till ett årligt möte.

Årsmöte Huddinge 2015

Ortodox gudstjänst i Pingstkyrkan i Huddinge under årsmötet 2015. Foto: Mikael Stjernberg.

Vartannat år hålls årsmöte. Då fattas beslut om styrelse, budget, och inriktning av Sveriges kristna råds arbete. Vartannat år kallas till årskonferens som också ger möjlighet att kalla till extra årsmöte. Förutom förhandlingar möts vi kring seminarier om aktuella ämnen, informerar om Sveriges kristna råd och gudstjänst i de fyra kyrkofamiljernas traditioner. Det är en viktig ekumenisk mötesplats som är en ryggrad för kansliets vardagliga arbete.

Sedan några år har Sveriges kristna råd utvidgat samarbetet med Svenska missionsrådet (SMR), bland annat genom att samordna årskonferenser med en regelbundenhet.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page