Generalsekretariatet

En viktig del av arbetet inom Sveriges kristna råd är att visa på kristen enhet genom att företräda och representera medlemskyrkorna, både i Sverige och internationellt.

Alice Bah minister

Karin Wiborn i möte med kulturminister Alice Bah Kuhnke på Regeringskansliet 2015. Foto: Mikael Stjernberg.

Påverkan/representation

Generalsekreterare Karin Wiborn står regelbundet i kontakt politiker och andra makthavare som företrädare för svensk kristenhet. Det sker bland annat genom kontakt med myndigheter, regering och samhälle. Förträdare för Sveriges kyrkor bjuds in till officiella händelser som exempelvis talmansmiddagar, kungliga högtider och middagar och riksdagens öppnande. Det kan också handla om manifestationer där samhällets olika aktörer tillsammans agerar. SKR är också remissinstans för riksdag och regering.

Internationellt

Internationellt finns flera nätverk för kristen enhet och samverkan mellan kyrkor. En viktig del av Sveriges kristna råds arbete är att följa och ta del i det globala samtalet. Det innebär att Sveriges kristna råd närvarar i samlingar som sker inom Kyrkornas världsråd, (World Council of Churches, WCC) och Kyrkornas Europaråd (Council of European Churches, CEC). SKR skapar en gemensam plattform i Sverige för kyrkorna för att förbereda och följa upp det internationella arbetet.

Kyrkornas världsråd Busan

Kyrkornas världsråds generalförsamling i Sydkorea 2013. Foto: Mikael Stjernberg.

Ett stort antal av medlemskyrkorna inom Sveriges kristna råd har sitt centrum någon annanstans i världen, och samtliga är förbundna med olika internationella nätverk. Vid några tillfällen har SKR besökt och tagit emot besök för att möta andra nationella råd eller kyrkor. Senast var 2010 när Ortodoxa kyrkan i Syrien inbjöd Sveriges kristna råd.

Norden

I Norden finns flera nätverk som samlas inom Ekumenik i Norden, som har till uppgift att stödja och administrera mötesplatser för ekumeniska samtal. Generalsekreterare för de nationella kristna råden i Europa och i Norden träffas årligen.

Möte regeringen statsminister Löfven

Företrädare från tre trossamfund möter statsminister Stefan Löfven på Rosenbad 2015. Foto: Regeringskansliet.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page