Arbets- och referensgrupper

Här presenteras medlemmarna i de 24 olika arbets-, referens-, och styrgrupper, nätverk och andra grupper som är kopplade till arbetet inom Sveriges kristna råd. Listan uppdateras regelbundet.

Migrations- och integrationsgruppen samlas en gång i månaden. Foto: Mikael Stjernberg.

En av grupperna är ”arbetsgruppen för migration och integration” som samlas en gång i månaden. Foto: Mikael Stjernberg.

Arbetet inom Sveriges kristna råd bedrivs ofta genom att det finns arbetsgrupper/styrgrupper/nätverk där representanter för kyrkorna och närstående organisationer möts. Genom grupperna ges information om vad som är på gång i andras verksamhet för att samordna och undvika dubblering. I grupperna diskuteras olika initiativ och det utvecklas teologisk reflektion. Huvudlinjen är att SKR är en mötesplats och blir en aktör bara i de fall som kyrkorna/organisationerna ger SKR ett sådant uppdrag. Under det senaste decenniet har så skett vid ett antal tillfällen.

Styrelse

Styrelse för Sveriges kristna råd: Länk

Ekumenisk teologi

Arbetsgruppen för Faith and Order
Jenny Sjögreen, Svenska kyrkan
Arne Fritzson, Equmeniakyrkan
Fredrik Emanuelson, Stockholms katolska stift
Misha Jaksic, Ortodox samordnare, SKR
Karin Wiborn, SKR
Olle Kristenson, SKR

Arbetsgruppen för religionsteologi
Kajsa Ahlstrand, Svenska kyrkan
Pär Götefelt, Equmeniakyrkan
Kaj Engelhart, Stockholms katolska stift
Peter Lööv Roos, Svenska kyrkan
Olle Kristenson, SKR

Arbetsgruppen för jämställdhetsfrågor
Birgitta Löwendahl, Stockholms katolska stift
Philip DeCroy, Stockholms katolska stift
Inger Lise Olsen, Svenska kyrkan
Vakant, Svenska kyrkan
Anethe Carlsson, Pingst – Fria församlingar i samverkan
Per Westblom, Equmeniakyrkan
Anne-Christine Lindvall, Serbiska ortodoxa kyrkan
Misha Jaksic, Ortodox samordnare, SKR
Ewa Lindqvist Hotz, Sveriges Ekumeniska kvinnoråd (adj)
Olle Kristenson, SKR

Arbetsgruppen för missionsteologi
(tillsammans med Svenska missionsrådet, SMR) Sarah Gehlin, Svenska kyrkan
Ann Aldén, Svenska kyrkan
Anna Ljung, Equmeniakyrkan
Fredrik Emanuelson, Stockholms katolska stift
Misha Jaksic, Ortodox samordnare, SKR
Bertil Ekström, Evangeliska världsalliansen
Jan-Åke Alvarsson, Uppsala universitet
Gunilla Gunner, Södertörns högskola
Sara Gehlin, Svenska kyrkan
Robert Odén, SMR
Olle Kristenson, SKR

Arbetsgruppen för religions- och övertygelsefrihet
(tillsammans med Svenska missionsrådet, SMR)
Erik Westerberg, Stockholms katolska stift
Misha Jaksic, Ortodox samordnare, SKR
Jennie Nordin, Svenska kyrkan
Maria Klasson Sundin, Svenska kyrkan
Christer Daelander, Equmeniakyrkan
Stefan Swärd, Evangeliska frikyrkan
Andreas Ardenfors, Pingst – Fria församlingar i samverkan
Katherine Cash, SMR
Kristina Patring, SMR
Olle Kristenson, SKR

Ekumenisk diakoni / Kyrka-samhälle

Styrgruppen för Ekumeniska följeslagarprogrammet
Marianne Kronberg, Sabeel i Skandinavien (ordf.)
Björn Cedersjö, SKR
Karin Wiborn, SKR
Anna Hjälm, Svenska kyrkan
Jakob Sundmark, Svenska kyrkan
Gunilla Ikponmwosa, Equmeniakyrkan
Lennart Molin, Equmeniakyrkan
Madeleine Fredell, Justitia et Pax
Helena Johansson, Kristna Fredsrörelsen
Sven Jansson, Diakonia
Kenneth Kimming, Diakonia
Ewa Lindqvist Hotz, Sveriges ekumeniska kvinnoråd
Kristina Hellqvist, Sveriges ekumeniska kvinnoråd
Jana Frolén, KFUM i Sverige
Henrik Fröjmark, Individuell Människohjälp
Magnus Stenberg, Bilda
Lars-Inge Claesson, Bilda
Yasin Ahmed, Sensus
Ellen Skånberg, Sensus
Inger Styrbjörn, Sabeel i Skandinavien
Bernt Jonsson, Socialdemokrater för tro och solidaritet
Ulf Carmesund, Socialdemokrater för tro och solidaritet
Julia Ryberg, Vännernas samfund
Pieter-Jan van Eggermont, Vännernas samfund

Kyrka för Fairtrade, arbetsgrupp
Amanda Björksell, Svenska kyrkans Unga
Elisabeth Korswing, Sveriges kristna råd
Emmy Dahlquist, Frälsningsarméns ungdomsförbund
Hanna Brandvik, Frälsningsarmén
Helena Alm Norberg, Svenska kyrkan
Henrietta Eurenius, Fairtrade Sverige
Maria Lövström, Organisationen Fair Trade Återförsäljarna

Kyrka för Fairtrade, styrgrupp
Els-Marie Carlbäcker, Equmeniakyrkan
Maria Granefelt, Tf generalsekreterare Fairtrade Sverige
Madeleine Sundell, Frälsningsarmén
Urban Jorméus, Svenska kyrkan
Elisabeth Korswing, Sveriges kristna råd
Björn Cedersjö, Sveriges kristna råd

Referensgruppen för diakoni
Ywonne Eklund, Frälsningsarmén
Inga Johansson, Equmeniakyrkan
Frank Åkerman, Hela människan
Anne Collén, Pingst – Fria församlingar i samverkan
Pieter van Gylswyk, Stockholms katolska stift
Jan Sjögerud, Svenska kyrkan
Staffan Jenemark, Evangeliska frikyrkan
Björn Cedersjö, SKR
Korresponderande:
Ulf Häggqvist, Svenska Alliansmissionen

Referensgruppen för klimat och hållbar utveckling

Stefan Swärd, Evangeliska frikyrkan
Lennart Renöfält, Equmeniakyrkan
Max Norberg, Equmenia
Sofia Rosshagen, Stockholms katolska stift
Andreas Carlgren, Stockholms katolska stift
Per Larsson, Svenska kyrkan
Henrik Grape, Svenska kyrkan
Margareta Nordström, Svenska kyrkan
Sara Kjellerhag, Etik och Energi
Live Brahovde, Svenska kyrkans unga
Aho Damar, Bilda
Anna Axelsson, Diakonia
Elin Skånberg, Sensus
Jacob Carlzon, Svenska Alliansmissionen
Lennart Nolvall, Svenska missionsrådet
Samosir Josephson, Svenska missionsrådet
Björn Cedersjö, SKR

Referensgruppen för medicinsk etik
Christina Lindgren, Equmeniakyrkan
Carin Åblad Lundström, Svenska kyrkan
Ingemar Moritz, Svenska kyrkan
Helena D´Arcy, Respekt
Misha Jaksic, Serbisk-ortodoxa kyrkan/SKR
Björn Cedersjö, SKR

Arbetsgruppen för migration och integration

Lotta Okkonen, Evangeliska fosterlandsstiftelsen
Ywonne Eklund, Frälsningsarmén
Emelia Frennmark, Sociala Missionen
Inga Johansson, Equmeniakyrkan
George Joseph, Caritas, Katolska kyrkan
Katinka Levin, Svenska kyrkan, Stockholms stift
Roland Oscarsson, Svenska Alliansmissionen
Lena Rösell, Rådgivning migrationsfrågor
Markus Sand, Evangeliska frikyrkan
Sofia Sjögren, Svenska kyrkan
Anders Sundqvist, Rådgivningsbyrån
Michael Williams, Svenska kyrkan
Peter Karlsson, SKR
Misha Jaksic, Ortodox samordnare, SKR

Styrgruppen för Kyrkornas globala vecka
Ledningsgrupperna för SKR och Svenska missionsrådet

Hållbarvärld för alla (Kyrkornas globala vecka), storgrupp
Susanna Sebelius, Life&Peace
Anna-Carin Stenbeck, Equmeniakyrkan
Elisabeth Hammarberg, PMU
Elisabeth Korswing, Sveriges kristna råd
Ellen Skånberg, Sensus
Josefin Casteryd, Svenska kyrkan
Paulina Lindgren, Bilda
Sanna Svensson, Svenska missionsrådet
Sara Rooth, Kristna fredsrörelsen
Sven Jansson, Diakonia
Thomas Strömberg, Sveriges kristna råd

Referensgrupp för fred
Ewa Lindqvist Hotz, Sveriges ekumeniska kvinnoråd
Mikael Lindgren, Svenska kyrkan
Gunilla Ikponmwosa, Equmeniakyrkan
Lotta Sjöström-Becker, Kristna fredsrörelsen
Ellen Skånberg, Sensus
Sanna Svensson, Svenska missionsrådet
Charlotte Backlund, Bilda
Cecil de Rozario, Stockholms katolska stift, Justicia et Pax
Henrik Rosén, Koordinator, SKR

Arbetsgruppen för Kyrka-arbetsliv i samverkan
Inga Johansson, Equmeniakyrkan
Björn Cedersjö, SKR
Marie Nordström, Svenska kyrkan
Mats Eriksson, LO

Barn och ungdom

Nätverket Sveriges kristna ungdomsrörelser, SKUR
Kontaktperson på SKRs kansli: Fredrik Wenell

Kyrkornas samrådsgrupp kring barnkonventionen
Amanda Carlshamre, Svenska kyrkans unga
Ingmarie Cederholm, Frälsningsarméns Ungdomsförbund (FA Ung)
Johanna Björkman, Salt/EFS
Ellen Skånberg, Sensus
Lena Olsson Fogelberg, Svenska kyrkan
Marcel Genetay, Svenska kyrkans unga
Maria Hammarström, Svenska kyrkans unga
Gunilla Ikponmwosa, Equmenia/Equmeniakyrkan
Hannah Kroksson, Svenska kyrkan
Madeleine Sundell, Frälsningsarmén
Marina Andersson, Pingst FFS
Fredrik Wenell, SKR (sekreterare)

Styrgruppen för programmet kyrka-skola
Peter Ekman, Svenska kyrkan, ordf
Cecilia Fröjmark, Katolska kyrkan
Ola Rikner, Equmeniakyrkan
Mikael Ivarsson, Equmeniakyrkan
Anna Rödström, Svenska kyrkan
Beatrice Lönnqvist, Svenska kyrkan
Fredrik Wenell, SKR

Övrigt

Styrgruppen för NAV – Andlig vård i Kriminalvården
Toader Doroftei, Rumänska Ortodoxa kyrkan
Larsolof Egbäck, Pingst – Fria församlingar i samverkan
Bengt Ekelund, Själavårdare i Kriminalvården, adjungerad
Ieva Graufelde, Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan
Mats Hagelin, Svenska kyrkan
Inga Johansson, Equmeniakyrkan
Jacob Kasselia, Syrisk-ortodoxa kyrkan
Stefan Nordström, Stockholms katolska stift
Gunilla Nilsson, Kriminalvården, adjungerad
Susanne Rodmar, SKR, adjungerad
Margareta Säfwenberg, SKR, adjungerad
Olle Kristenson, SKR, adjungerad

Samarbetsrådet för andlig vård inom hälso- och sjukvården
Gunnel Andréasson, Konsulent, Sveriges Frikyrkosamråd
Sebastian Torvald Jansson, Stockholms katolska stift
Åsa Jonsson, Svenska kyrkan
Håkan Stiberg, Svenska kyrkan
Jan Brännström, Svenska kyrkans anställda inom Sjukhuskyrkan
Ingemar Rundström, Frikyrkans anställda i Sjukhuskyrkan
Ingrid Underskog, Sveriges Frikyrkosamråd
Süleyman Wannes, Ortodoxa kyrkofamiljen

Arbetsgruppen för frågor omkring funktionshinder
Arne Fritzon, Equmeniakyrkan
Lars Hermansson, Pingst – Fria församlingar i samverkan
Curt Karlsson, Pingst – Fria församlingar i samverkan
Thomas Nordlöf, Stockholms katolska stift
Turid Apelgårdh, Svenska kyrkan
Anders Hermansson, Svenska kyrkan
Inger Svantesson, Sveriges kristna handikappsförbund
Tina Hansson, Syskonbandet
Karin Wiborn, SKR

Högskolekommittén:
Inga Johansson, ordf, Equmeniakyrkan
Samuel Klintefelt, Pingst – Fria församlingar i samverkan
Öyvind Tholvsen, Evangeliska frikyrkan
Mikael Nilsson, Svenska Alliansmissionen
Anette Brandt, konsulent kyrka – högskola, SKR
Medarbetarrepresentanter, valda av medarbetargruppen:
Anna Berndes, studentpastor Stockholm
Ingalill Dahlgren-Nyberg, Jönköping

Plattform för Kyrkornas världsråd
Olle Alkholm, Equmeniakyrkan
Sofia Camnerin, Equmeniakyrkan
Arne Fritzon, Equmeniakyrkan
Gunilla Ikponmwosa, Equmeniakyrkan
Maria Bergstrand, Svenska kyrkan
Eva Brunne, Svenska kyrkan
Kerstin Kollander, Svenska kyrkan
Kristin Molander, Svenska kyrkan
Eva-Christina Nilsson, Svenska kyrkan
Ulrika Persson, Svenska kyrkan
Anders Wejryd, Svenska kyrkan
Celina Falk, Svenska kyrkans unga
Robert Odén, Svenska missionsrådet
Björn Cedersjö, SKR
Olle Kristenson, SKR
Karin Wiborn, SKR, ordförande
Inbjudna:
Per Westblom, Equmeniakyrkan
Magdalena Dahlborg, Stockholms katolska stift
Misha Jaksic, Samordnare för ortodoxa kyrkofamiljen, SKR

Europa-ekumenisk plattform
Olle Alkholm, Equmeniakyrkan
Inger-Lise Olsen, Equmeniakyrkan
Karin Burstrand, Svenska kyrkan
Frida Olsson Avereyireh, Svenska kyrkan
Sofia Sjöberg, Svenska kyrkan
Jenny Sjögreen, Svenska kyrkan, sekreterare
Anders Wejryd, Svenska kyrkan
Anders Malmstigen, Svenska missionsrådet
Björn Cedersjö, SKR
Olle Kristenson, SKR
Karin Wiborn, SKR, ordförande
Inbjudna:
Suzanne Jenner, Ekumeniska EU-kontoret
Anette Brandt, SKR
Susanne Rodmar, SKR

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page