Organisation

Årsmötet är Sveriges kristna råds högsta beslutande organ. Vid årsmötet är alla medlemskyrkor representerade i förhållande till sin storlek. Årsmötet består av drygt 60 ledamöter.

Verksamheten leds av styrelsen som väljs av årsmötet. Styrelsen består av 12 ledamöter och personliga ersättare till dessa. Platserna i styrelsen och dess presidium är fördelade mellan de fyra kyrkofamiljerna. Ordförandeskapet i Sveriges kristna råd cirkulerar med ettårsintervaller mellan presidiemedlemmarna från de olika kyrkofamiljerna.

SKR:s kansli verkställer styrelsens beslut och samordnar rådets verksamhet. Kansliet leds av generalsekreteraren.

I kansliet finns kärnområdesansvariga, samordnare för den frikyrkliga och den ortodoxa kyrkofamiljen, program- och projektansvariga, tjänster för kommunikation, administration och ekonomi. Ett antal referens- och arbetsgrupper finns knutna till Sveriges kristna råd.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page