Temat ”Öppna dig!” är dubbelt, och innefattar dels bön för kristen enhet, dels öppenhet inför människors lidande. Temat, som är hämtat från Markusevangeliet 7:37 ”De döva får han att höra och de stumma att tala”, har en klar koppling till hur HIV/aids drabbar den afrikanska kontinenten. ”Texten manar oss att inte vara döva för lidandet, och de drabbade att vara öppna och tala om sjukdomen. Kristi kropp behöver bli helad.” skriver Sveriges Kristna Råd och Svenska Bibelsällskapet i inledningen till den svenska bearbetningen av materialet.

– ”Kristi kropp har aids”, säger man. Vi är alla lemmar i en och samma kropp. Om en lem lider så lider alla de andra. Böneveckan för kristen enhet ger oss i år möjlighet att i tankar, bön och handlingar vara nära våra drabbade systrar och bröder i Kristus. Genom Böneveckans material får vi veta något om deras konkreta lidande men vi får också inblick i deras orubbliga tro och uppståndelsehopp, säger Katrin Åmell, direktor för ekumenisk teologi på Sveriges Kristna Råd.

Inför Böneveckan har över 5000 svenska församlingar och 360 lokala ekumeniska råd fått materialet. Under veckan i januari genomförs ekumeniska arrangemang på ett stort antal orter runt om i landet.

Exempel på vad som sker under Böneveckan och Bibelns dag
– Lunds ekumeniska råd inbjuder under veckan till bl a sinnesromässa med efterföljande samtal med KG Hammar på temat ”Kan man tolka bibeln hur som helst?”, högmässa i domkyrkan på Bibelns dag den 21 januari med Krister Andersson från Svenska Bibelsällskapet, samt ekumenisk avslutningsgudstjänst i Pingstkyrkan.

– Bönegudstjänst för fred och enhet med biskop Anders Arborelius och ärkebiskop Anders Wejryd, Katolska domkyrkan i Stockholm 18 januari. Arrangörer är kyrkorna på Södermalm.

– ”Bibeln och jag” – samtalskväll i Uppsala den 22 januari på Katedralsskolan. Medverkar gör bland annat Svante Weyler. Arrangeras av Uppsala kristna råd och Svenska Bibelsällskapet samt studieförbunden Sensus och Bilda.

– Kyrkorna i Rimforsa arrangerar gudstjänster och bönekedja under veckan.

– Kyrkorna i Umeå har med bas i Korskyrkan öppet för bön dygnet runt, samt en gemensam mötesdag med gudstjänst i Pingstkyrkan, ekumenisk kvällsmässa och ungdomsgudstjänst i Umeå stads kyrka.

– Oscars församling i Stockholm firar ekumenisk högmässa 21 januari med biskop em. Jonas Jonson, predikan, och missionspastor Sofia Camnerin, celebrant. Efteråt blir det panelsamtal om ekumenik.

– På Bibelns dag den 21 januari medverkar Tomas Lindroos vid gudstjänst och efterföljande samling i Vibble kapell på Gotland. Christer Åsberg medverkar vid ett liknande arrangemang i Östhammar.

– Svenska Missionskyrkan och Katolska kyrkan firar att de gjort ett ömsesidigt doperkännande, Mikaelikyrkan i Skärholmen 21 januari.

Om Böneveckan och Bibelns dag
Böneveckan för kristen enhet firas alltid 18-25 januari varje år i ca 75 länder världen över. Bibelns dag firas under en av helgerna denna vecka. Böneveckan och Bibelns dag arrangeras av Sveriges Kristna Råd och Svenska Bibelsällskapet tillsammans och detta är nu fjärde året som detta sker genom en gemensam satsning.

Fortsätt läsa mer från oss