Generalsekretarna för ett antal organisationer med internationellt arbete och utvecklingssamarbete på sin agenda, bland andra Diakonia, PMU Interlife, Svenska Missionsrådet och Forum Syd skriver i ett Öppet brev till riksdagens utrikesutskott och riksdagspartiernas partisekreterare om risken för att folkrörelsernas röst i biståndsdebatten kommer att försvagas. Detta som ett resultat av regeringens beslut i september att minska SIDA:s informationsanslag till folkrörelserna från årskiftet, något som innebär en nedskärning på 60% i pågående verksamhet.Brevet i sin helhet kan läsas här. Som bilaga till brevet har generalsekreterarna skickat ett antal exempel på projekt som delfinansieras med informationsanslaget.

Fortsätt läsa mer från oss