Presidiet för Sveriges kristna råd skriver idag ett öppet brev till migrationsminister Maria Malmer Stenergard.
Kyrkoledarna och medlemskyrkorna inom Sveriges kristna råd uppmanar regeringen att omedelbart höja dagersättningen för några av de allra mest utsatta i vårt samhälle.
Den låga ersättningen har särskilt aktualiserats med anledning av att ukrainska flyktingar – och flyktingar från andra delar av världen – riskerar att utsättas för utnyttjande och människohandel.

Brevet i helhet:

Alvik 5 april 2023
Öppet brev till migrationsminister Maria Malmer Stenergard angående dagersättning för flyktingar och asylsökande

Medlemskyrkorna inom Sveriges kristna råd skriver till dig migrationsminister Maria Malmer Stenergard för att uttrycka vår oro över rådande situation för asylsökande och flyktingar i Sverige. Särskilt bekymmersam anser vi att den oskäligt låga dagersättningen för flyktingar och asylsökande är. Ersättningen om 71 kronor per dag har inte höjts sedan 1994. De ovärdiga villkor som stora grupper flyktingar i Sverige lever under gör att många riskerar att utsättas för olika typer av utnyttjande och människohandel. Vi vill nu bjuda in dig till ett möte med oss för att samtala om detta. 

Varje människas okränkbara värde och värdighet är en grundbult för Sveriges kristna råds kyrkor. Vi står nu inför påsken. Under påskdagarna påminner sig kyrkan steg för steg om den berättelse som hela den kristna tron centreras kring – den om hur Gud själv i Jesus Kristus lider, dör och uppstår. I det dramat möter vi den Gud som inte endast identifierar sig med styrka och kraft utan som också är beredd att dela var människas smärta, ångest och utsatthet. En berättelse om gudomlig solidaritet. Som en konsekvens finns en djupt förankrad tanke om att vi bör bemöta varje människa som om det vore Kristus själv vi mötte – och det gäller särskilt den som finns i utsatthet.  

Detta får på ett särskilt sätt betydelse för synen på den som är på flykt eller söker asyl. Att visa barmhärtighet gentemot främlingen är en viktig grundprincip för kyrkorna och kan enligt oss ses som ett lackmustest på ett samhälles trovärdighet.  
 
Vi vill därför uppmana regeringen att omedelbart höja dagersättningen för några av de allra mest utsatta i vårt samhälle. I takt med den ökande inflationen urholkas den redan låga ersättningen än mer och många flyktingar och asylsökande har helt enkelt inte råd med att tillgodose de mest basala av behov; såsom mat och hygienartiklar. Detta vittnar flertalet av kyrkorna inom Sveriges kristna råd om att de ser i mötet med flyktingar från Ukraina och andra delar av världen.   
 
Oavsett vad regeringen menar med sitt ”paradigmskifte i migrationspolitiken” menar vi att vi har en förpliktelse att ge flyktingar och asylsökande en medmänsklig behandling. I det bör exempelvis en skälig dagersättning för att tillgodose de mest grundläggande behoven ingå. 

Därför söker vi nu dialog med dig där vi gemensamt som olika samhällsaktörer kan säkerställa rimliga levnadsvillkor för asylsökande och de som flytt från krig, till exempel från det pågående och fasansfulla kriget i Ukraina.  

Vi hoppas på ett positivt svar på denna inbjudan. Vi ser fram emot att få ett datumförslag för ett sammanträffande.

Presidiet för Sveriges kristna råd:
Anders Arborelius, kardinal och biskop i Stockholms katolska stift
Daniel Alm
, föreståndare, Pingst – fria församlingar i samverkan
Benjamin Dioscoros Atas
, ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan
Sofia Camnerin
, generalsekreterare, Sveriges kristna råd
Martin Modéus, ärkebiskop, Svenska kyrkan


Läs brevet som pdf


Läs pressmeddelande

Läs pressmeddelande om det öppna brevet till migrationsministern på Mynewsdesk

Fortsätt läsa mer från oss