Foto: Mikael Stjernberg.
Foto: Mikael Stjernberg.

Till Statsminister Stefan Löfven

Budgetanslag för utbildning för ortodoxa ledare

Kriget i Syrien har inneburit stora utmaningar för de ortodoxa kristnas församlingar i Mellanöstern och i Europa. På kort tid har det kommit många ortodoxa kristna till Sverige på grund av krigen i Mellanöstern. I vårt land finns nu cirka 400 000 ortodoxa kristna. En utmaning i detta handlar inte bara om humanitärt och ekonomiskt stöd utan också om ledarskap och samhällsanalys. Som ett viktigt steg för integrationen av de ortodoxa kristna i Sverige har Teologiska Högskolan Stockholm (THS) och Sankt Ignatios utbildningsinstitut i Södertälje inlett ett samarbete. Sankt Ignatios är en av få akademiska ortodoxa utbildningar i Västeuropa. Syftet med samarbetet är att kunna erbjuda en akademisk kvalificerad utbildning i Sverige för ortodoxa immigranter från bland annat Syrien och Irak. Studenterna ska läsa kurser i både teologi och mänskliga rättigheter.

För att förverkliga detta har THS ansökt om statligt stöd till 100 utbildningsplatser för cirka fem miljoner kronor. Detta har regeringen inte beviljat i sitt budgetförslag. Sverige har det senaste året haft en mottagningsskris. Många krafter i samhället har hjälpts åt för att stödja de nyanlända. En viktig del i detta är just utbildning och därför är det olyckligt att regeringen valt att inte ge stöd till THS i detta integrationsarbete.

En av anledningarna till att Sveriges kristna råd bildades 1992 var att integrera de ortodoxa kyrkorna i den svenska kyrkogemenskapen. Idag har vi totalt 26 medlemskyrkor varav 15 är ortodoxa/österländska kyrkor. Vi ser ett behov av att erbjuda nya svenskar utbildning i mänskliga rättigheter, teologi och integration. Det borde vara en viktig prioritering, både för det civila samhället, men också för staten.

THS är liksom andra högre utbildningar granskade av Universitetskanslersämbetet. Skolan har bedömts hålla en hög kvalitet både för det teologiska programmet och för programmet i mänskliga rättigheter. Skolan spelar en viktig roll i integrationen. Vi uppmanar nu regeringen att tänka om och omfördela medel för detta ändamål när budgeten fastställs senare i höst.

Karin Wiborn
Generalsekreterare, Sveriges kristna råd

Kopia:
Statsråd
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Statsråd Alice Bah Kuhnke, kulturminister
Generalsekreterare Åke Göransson, Nämnden för statligt stöd till trossamfunden (SST)

Orginalbrev

Läs brev (PDF): Brev statsmininstern mfl ortodox utbildning

Fortsätt läsa mer från oss