Brev till Israels ambassadör Ilan Ben Dov (2 juli 2018): Sveriges kristna råd samlar landets kristenhet genom 27 medlemskyrkor och två observatörskyrkor. Vi har som uppdrag att vara en mötesplats för landets kyrkoledare för fördjupad gemenskap. Tro, tradition, kultur och åsikter skiljer sig åt både mellan och inom kyrkorna, gemensamt är att på religiös grund värna människovärde, religionsfrihet och vår vilja att verka för fred och försoning.

I samverkan med andra religioner inom Sveriges interreligiösa råd har vi funnit hur dessa värderingar är i samklang med fler än kyrkorna. Vi gläds åt samverkan med Judiska Centralrådet, Sveriges muslimer och österländska religioner och menar att religioner har ett viktigt bidrag också i en sekulär stat som Sverige.

I början av 2000-talet sände kyrkoledarna i Jerusalem en förfrågan till världens kristna om stöd och internationell närvaro. Världens kyrkor svarade genom att inrätta det Ekumeniska följeslagarprogrammet i syfte att bidra till fred och säkerhet i människors vardagsliv genom sin närvaro – genom att slå följe. Sveriges kristna råd ansvarar för den svenska koordinationen av detta arbete. Ekumeniska följeslagarprogrammets syfte är att vara på plats med ickevåldslig närvaro för att stödja och kunna vidga handlingsutrymmet för israeler och palestinier som arbetar för fred och rättvisa. Följeslagare finns där som solidariskt stöd och vittnen för att med egna ögon se och rapportera om konfliktens konsekvenser. Följeslagarprogrammet syfte är inte att ta ställning för olika sidor i den konflikt som råder. Sedan starten 2002 har mer än 300 svenskar rest ut som följeslagare.

Det är en av anledningarna till att det är viktigt för oss att ha en dialog med Israels ambassadör i Sverige. Vi vill berätta hur vi arbetar och förklara syftet med närvaron. En annan anledning är att Mellanöstern överlag, där Israel är en viktig aktör, berör flera av våra medlemskyrkor och är centrum för kristendomens heliga platser, liksom andra religioner. Vi är också angelägna om att förstå tendensen att det är svårare idag att få besöksvisum till Israel än tidigare. Det senaste året har fyra svenska följeslagare nekats inresa, senast inträffade detta i mitten av juni. SKR och kyrkorna i Sverige är angelägna att också fortsättningsvis kunna resa till Israel för att möta kristna syskon och se de heliga platserna. Vi har en tradition av dialog med Israels ambassadör och vi önskar att dialogen fortsätter.

När vill ambassadör Ilan Ben Dov mötas för ett samtal? Mina hittills obesvarade inbjudningar till ett möte kvarstår. Med förhoppning på förslag till tid att träffas.

Med vänlig hälsning
Karin Wiborn, generalsekreterare

Läs brevet som PDF

Öppet brev till Israels ambassadör

Fortsätt läsa mer från oss