En försäljning av svenska stridsflygplan till militärjuntan i Thailand strider mot de svenska riktlinjerna för krigsmaterielexport och riskerar att undergräva det internationella arbetet för fred, mänskliga rättigheter och demokrati.

Fortsätt läsa mer från oss