danljus

Inbjudan:

Under lång tid har vi levt med vånda och oro över hur troende minoriteter förtrycks och förföljs i länder där vi trodde på en arabisk vår. Vi lider med Syrien och vi lider med norra Afrika, den senaste tiden med fokus på Egypten. Nyligen kom nyheter om våldsamheter i Kenya och i Pakistan. Listan över länder där religionsfriheten kränks kan tyvärr göras längre med exempel som Indien och Burma.

Det är dags att tala om att vi är djupt oroade. Vi behöver stå upp för alla människors rätt till religions- och övertygelsefrihet. Vi behöver understryka – och visa på – att religioner i sig inte är våldsamma eller kränkande. Därför inbjuder Sveriges kristna råd i samarbete med Svenska missionsrådet till fackeltåg och opinionsmöte den 14 oktober. I samband med förbönsgudstjänsten kommer en solidaritetsbön att användas. Kyrkor och samfund i Sverige uppmanas att delta i denna bön i samband med gudstjänsterna den 13 och 20 oktober.

Inbjudan till opinionsmöte i Stockholm måndagen den 14 oktober:
Kl. 17:00 – Förbönsgudstjänst i S:ta Clara kyrka med Anders Wejryd, Anders Arborelius & Iwan Giertz.
Kl. 17:30 – Samling inför fackeltåg utanför S:ta Clara kyrka.
Kl. 17:40 – Avgång fackeltåg genom centrala Stockholm till Mynttorget.
Kl. 18:15-19:00 – Manifestation på Mynttorget med tal och sång.

Vi kommer att närvara:  
Stefan Attefall (samfundsminister), Anders Wejryd (ärkebiskop Svenska kyrkan), Anders Arborelius (biskop Stockholms katolska stift), Dioscoros Benyamin Atas (ärkebiskop Syrisk Ortodoxa kyrkan), Pelle Hörnmark (föreståndare Pingst FFS), Sofia Camnerin och Olle Alkholm (kyrkoledare Equmeniakyrkan), Misha Jaksic (biskopsvikarie Serbisk Ortodoxa kyrkan), Christian Lerne (enhetsledare Frälsningsarmén), Nilous Paulus (rev. Österns Assyriska kyrka), Bobby Sjölander (missionsföreståndare Adventistsamfundet), Anders Blåberg (missionsdirektor EFK), Kjell Larsson (missionsföreståndare Svenska Alliansmissionen), Erika Cyrillus (kommunikationssekreterare EFS), Torbjörn Freij (Vineyard Sverige), Karin Wiborn (generalsekreterare Sveriges kristna råd), Eva Christina Nilsson (generalsekreterare Svenska missionsrådet), Marianne Andréas (generalsekreterare Sveriges Frikyrkosamråd), Lars Linder (förbundssekreterare Socialdemokrater för tro och solidaritet), Daniel Grahn (publisher Dagen), Svante Fregert (chefredaktör Kyrkans tidning), Per-Erik Lund (redaktionschef Sändaren), Helene Egnell (Centrum för religionsdialog) med flera.
Sång: Immanuel Gospel
Inbjudna gäster: Sveriges interreligiösa råd 

Kom med och delta och skapa opinion!

#solidaritettroende

 

Här är fredsbönen som kommer att bedjas vid Förbönsgudstjänsten:

Bön:

Treenige Gud, Fader och skapare av allt, Medvandrare i Jesus Kristus, Hjälpare i den heliga Anden.
Dina barn ropar: Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

Gud, vi kommer inför dig med svår oro. Hör våra böner för en värld som blöder och längtar efter försoning. Vi ber för alla människor på flykt, för människor utsatta för våld och förtryck.
Vi ber om din närvaro, där hoppet släckts.
Dina barn ropar: Livets Gud, Led oss till rättvisa och fred.

Gud, vi ber om fred och försoning i hela världen. Vi ber särskilt för människorna i Syrien, Egypten, Irak, Kenya, Palestina och Israel. Vi ber för dem som mist sina anhöriga och för den trängda kristenheten i dessa områden. Vi ber också för människor som förföljs för sin tro i Pakistan, Indien och Burma.
Dina barn ropar: Livets Gud, Led oss till rättvisa och fred.

Gud, Vi ber om fred och rättfärdighet. Vi ber om vishet och ödmjukhet hos beslutsfattare och makthavare. Vi ber för oss själva om nåden att få vara fredens bärare.
Dina barn ropar: Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.

Din är makten och äran i evighet Amen.

Fortsätt läsa mer från oss