Sveriges kristna råd tar avstånd från Lars Adaktussons uttalanden i utrikespolitiska debatten i riksdagen 13 februari 2019, där han påstår att Ekumeniska följeslagarprogrammet har förlorat sin opartiskhet.

Initiativet till det Ekumeniska följeslagarprogrammet kom efter en förfrågan från lokala kyrkoledare i Jerusalem. Tillsammans hade de formulerat ett brev till Kyrkornas Världsråd med en önskan om att fler skulle komma till området för att verka för fred och säkerhet för palestinier och israeler. Kyrkornas Världsråd svarade på brevet genom att år 2002 tillsammans med lokala kyrkor och organisationer starta Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel (EAPPI), på svenska det Ekumeniska följeslagarprogrammet. Läs om historiken.

Centralt för Följeslagarprogrammets arbete är principen om principiell opartiskhet. Det innebär att inte ta ställning för någon av parterna i konflikten men att inte förhålla sig neutral till de folkrättsbrott som begås, oavsett vem som begår dem. Följeslagarprogrammet arbetar aktivt för att stärka de krafter som verkar för fred med ickevåldsliga medel, både israeler och palestinier. Allt med grund i folkrätten och ickevåldets ideologi.

Sedan programmet initierades har Sveriges kristna råd varit huvudman tillsammans med ett tiotal kyrkor, samfund och organisationer sänt ut cirka 340 följeslagare som tagit del i arbetet för en rättvis fred.

Sveriges kristna råd och Följeslagarprogrammet delar Lars Adaktussons och Håkan Svennelings synpunkter, som framkom i riksdagens utrikespolitiska debatt, om att internationell närvaro är viktigt och väsentligt i en situation där det behöver finnas en stabiliserande kraft.

Vi har sedan kyrkoledarnas inbjudan för 17 år sedan funnits på marken i solidaritet med människor som verkar för fred och förebygger våld utan att ta ställning för någon av parterna i konflikten.

Följ arbetet

Sveriges kristna råd uppmuntrar alla som är intresserade att följa följeslagarna i fält genom deras reserapporter som finns på hemsidan där det även går att läsa mer om arbetet: https://foljeslagarprogrammet.se/

Hebron

Läs nyhet om Följeslagarprogrammet och Hebron:
https://foljeslagarprogrammet.se-begransar-tillfalligt-sin-verksamhet-i-hebron/

 

 

Fortsätt läsa mer från oss