clara kyrka

Kristna ledare, församlingsmedlemmar och allmänheten deltog i går kväll i ett fackeltåg i Stockholm för att uppmärksamma utsatta troendes situation i världen. Manifestationen inleddes med en förbönsgudstjänst i en fullsatt S:ta Clara kyrka. Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd, Katolska kyrkans biskop Anders Arborelius, Syrisk ortodoxa kyrkans biskop Dioscoros Benyamin Atas och Pingströrelsens föreståndare Pelle Hörnmark ledde en förbön, som församlingen fick stämma in i.

kyrkoledareMånga berördes när medlemmar från S:ta Clara församling bad på arabiska, swahili, urdu och engelska. Både bland de som bad och de som satt i bänkarna syntes tårar. Under sången ”Herre hör vår bön” tågade alla ut till kyrkbacken för uppställning i fackeltåg. Med poliseskort tågade sedan cirka 650 personer genom centrala Stockholm mot Mynttorget, alldeles i närheten av Riksdagen.

poliseskort

Mörkret hade fallit när opinionsmötet inleddes och eldsfacklorna fick höstkvällen att lysa upp. De församlade fick bland annat höra gospelsång av Immanuel gospel, tal av bland annat av Stefan Attefall, civil- och samfundsminister och Eva Christina Nilsson, generalsekreterare för Svenska missionsrådet. Även representanter från Interreligiösa rådet fanns med och läste ur FN:s konvention om mänskliga rättigheter.

stefanattefallStefan Attefall berättade att han bjudit in FN:s särskilde rapportör för religionsfrihet, Heiner Bielefeldt, till ett möte i november.
– Vi vill veta hur FN arbetar och vad man gör, men också vad Sverige kan göra på området. Jag kommer också att förmedla den oro som kommer till uttryck här i kväll, sa Stefan Attefall i sitt tal.

-Religions- och övertygelsefrihet är inget särintresse för kristna eller religiösa människor i allmänhet. Det är en gemensam angelägenhet för alla. Och en nödvändighet om vi ska uppnå fred, sa Svenska missionsrådets generalsekreterare Eva Christina Nilsson i sitt tal på Mynttorget.

opinionsmöte

Religionsfrihet är en prioriterad fråga bland SKR:s medlemskyrkor vilket också visade sig i engagemanget bland landets kyrkoledare. 15 kyrkoledare eller motsvarande fanns med vid manifestationen. Så många kyrkoledare har inte varit samlade på detta sätt sedan Påskuppropet 2005.

– Det är nog nu. Vi kan inte acceptera förföljelse och vi är många som står upp för rätten till religionsfrihet, sa Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Läs mer

SKR och SMR:s debattartikel i Aftonbladet ”Sverige bör engagera sig för stärkt religionsfrihet”:
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/varlden/article17633145.ab

Fortsätt läsa mer från oss