Från Kriminalvården finns inget besked om när klosterverksamheten kan upptas, men enligt uppgift kan det dröja flera år.

– Vi beklagar djupt att denna viktiga verksamhet stängs ner med så kort varsel. Det skapar problem för många intagna på olika anstalter och även för de anställda, säger Margareta Säfwenberg inom den andliga vården i Kriminalvården, konsulent på Sveriges kristna råd.

Det finns ett hårt tryck på klosterverksamheten där många intagna från hela landet står i kö i mer än tre år för att delta i retreat. Verksamheten är redan planerad för hela 2019.

– Framförallt tänker jag på de intagna som stått i kö under lång tid och som nu förlorar denna möjlighet, fortsätter Margareta Säfwenberg.

– Från Sveriges kristna råd söker vi nu dialog med Kriminalvårdens ledning med en förhoppning om ett snart möte där vi kan diskutera den uppkomna situationen. Vår önskan är att verksamheten kan komma igång igen redan under våren.

– Om det dröjer flera år är risken stor att arbetet rinner ut i sanden och att vi förlorar mycket av gedigen erfarenhet och kompetens, säger Margareta.

För de två anställda vid klostret kom beskedet som en fullständig chock med en besvikelse och oro för hur de intagna kommer att ta beskedet. Klosterverksamheten startades 2001 och bedrivs på en vanlig avdelning på Kumlaanstalten med högsta säkerhetsklass som anpassats för klosterverksamheten, bland annat med ett vackert inrett andaktsrum.

Genom Klosterverksamheten erbjuds livstidsdömda och långtidsdömda att delta i retreater. Målet med retreaterna är att hitta hem till sig själv, till den du är. Grundfrågan är ”Vem är jag?”. Redskapen för detta är tystnad, avskildhet, bibelns texter, enskilda samtal med vägledare, avspänning och meditation, riter och symbolhandlingar. Klosterverksamheten är inte en kurs i kristen tro.

”Jag har hittat mig själv, lärt känna mig själv och blivit mer medveten och nått mer insikt i mitt förflutna. Därför kan jag nu se framåt.”En intagen om klostret

Verksamheten är uppskattad och har vid ett flertal tillfällen omskrivits i positiva ordalag i medier. I slutet av oktober sände SVT en helgmålsbön från klostret.

Även internationellt har arbetet fått uppmärksamhet och det finns de som bygger liknande verksamhet efter den svenska modellen. För två år sedan genomfördes en större utvärdering av klosterverksamheten av kriminologer vid Stockholms universitet som konstaterade att verksamheten är relevant för Kriminalvården och bör fortsätta.

Den ordinarie andliga vården på Kumlaanstalten för de cirka 420 intagna påverkas inte av förändringarna inom Klosterverksamheten. Högst troligt kommer klosterverksamheten på Skänningeanstalten att påverkas då arbetet sker i samverkan med Kumlaanstalten.

Andaktsrummet på klostret. Foto: Mikael Stjernberg.

Sveriges kristna råd har ansvar för den andliga vården på landets samtliga häkten och anstalter. Drygt 150 präster, pastorer, diakoner och ordensfolk är verksamma inom arbetet.

Sifferfakta, Klosterverksamheten, Kumla

Under verksamhetsåret 2018 har det varit 19 olika ordinarie retreater med 165 deltagare.

Verksamheten har även inkluderat olika långretreater, kortretreater, retreater för sexualbrottsdömda, pilgrimsretreater, fördjupningsretreat och återsamlingsretreater samt en särskild kvinnoretreat. Man har även haft retreat för personalen.

Läs mer om Andlig vård inom Kriminalvården ›

 

Fortsätt läsa mer från oss