Stöd arbetet

För de kyrkor och enskilda personer som vill stödja det ekumeniska arbetet i Sverige finns möjligheten att ge en gåva till Sveriges kristna råd.

kollekt

Arbetet inom Sveriges kristna råd finansieras till största del av medlemskyrkornas avgifter. Sveriges kristna råd är inte en insamlingsorganisation. För att möjliggöra enskilda projekten ansöks om särskilda projektmedel hos myndigheter, stiftelser och organisationer.

Likväl finns det församlingar och enskilda som vill stödja det ekumeniska arbetet i Sverige, vilket naturligtvis bidrar till att utveckla det ekumeniska arbetet mellan kyrkor och i samhället.

Använd gärna vårt kollektcirkulär när ni gör en insamling i församlingen:
Kollektcirkulär Sveriges kristna råd.2017

Bankgironummer: 5834-8756

Tack för din gåva!

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page