Samverkan nationellt

En viktig del i arbetet är att visa på kristen enhet genom att företräda och representera medlemskyrkorna i Sverige. Det sker i kontakt med myndigheter, regering och civilsamhället.

Sveriges kristna råd samverkar med Fairtrade Sverige när det gäller Kyrka för Fairtrade. Foto: Mikael Stjernberg.

Sveriges kristna råd samverkar med föreningen Fairtrade när det gäller Kyrka för Fairtrade. Foto: Mikael Stjernberg.

Samarbetsorganisationer

Civilsamhällets organisationer i samverkan (Civos) – aktiv medlem
Föreningen Fairtrade – aktiv medlem
Hela människan
– samverkan inom referensgruppen för diakoni
Kristna fredsrörelsen – samverkan bland annat kring Martin Luther King-priset
Liv och fred-institutet – huvudman 
Nätverket för barnkonventionen – medlem
Sveriges ekumeniska kvinnoråd – kanslisamverkan
Svenska bibelsällskapet – samverkan Böneveckan för kristen enhet
Svenska missionsrådet kanslisamverkan
Stiftelsen Nathan Söderbloms minnesfond – huvudman

Samarbete och samråd sker också med många andra organisationer, bland annat de kristna biståndsorganisationerna och studieförbunden, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page