KV:s generalförsamling 2013

Kyrkornas världsråd är världens största ekumeniska nätverk som den 30 oktober till 8 november 2013 samlades i Busan, Sydkorea. Generalförsamling drar upp riktlinjerna för de kommande sju årens verksamhet. På denna sida har vi samlat viktig information om Busan-mötet, samt ett antal användbara länkar, exempelvis länk till slutdokumenten från den tionde generalförsamlingen.

ÖppningsceremoninBusan
Öppningsceremonin för Kyrkornas världsråds generalförsamling i Busan, Sydkorea, 30 oktober – 8 november. Foto: Mikael Stjernberg.

8000 kristna från hela världen samlades i Busan när Kyrkornas världsråds generalförsamling samlades för tionde gången. Det åtta dagar långa mötet samlar kristna från 345 medlemskyrkor med stora olikheter när det gäller förutsättningar och andliga uttryck. Huvudmålet med agendan var hur kyrkorna kan spela en större roll för fred och rättvisa.

logo kv busanGeneralförsamlingen samlar kyrkorna som tillsammans representerar 500 miljoner kristna i världen. Detta är världens största och bredaste ekumeniska nätverk med en budget på runt 200 miljoner kronor.

Från Sverige åkte en delegation på cirka 50 personer med representanter från bland annat Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet.

Från Sveriges kristna råd åkte sex personer till Kyrkornas världsråd i Busan. Tre av de fyra kyrkofamiljerna inom Sveriges kristna råd representeras i Busan (den lutherska-, ortodoxa och frikyrkofamiljen).
-I Sverige är vi unika som har en sådan bred representation med 25 kyrkor och samfund i vårt kristna råd och det kändes roligt att få representera bredden i detta sammanhang, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

skribusan

Representanter från Sveriges kristna råd i Busan (från vänster):
– Misha Jaksic, samordnare ortodoxa kyrkofamiljen
– Marianne Andréas, generalsekreterare Sveriges Frikyrkosamråd
– Mikael Stjernberg, kommunikationsansvarig
– Olle Kristenson, direktor teologi
– Karin Wiborn, generalsekreterare
– Björn Cedersjö, direktor kyrka-samhälle

fredskarta

Fredskarta:
Den svenska delegationen delade ut en fredskarta till delegaterna i Busan. Ladda ner den och det tillhörande brevet  som är undertecknat av Anders Wejryd, Lasse Svensson och Karin Wiborn (PDF): Worldpeacemap_Busan 2013

fredskartabusan
Karin Wiborn, Sofia Camnerin och Anders Wejryd vid utdelningen av fredskartan. Foto: Mikael Stjernberg.

Brevet finns översatt till flera språk:
SPANSKA: Consejo Munidal de las Iglesias
FRANSKA: L’Heure d’un nouvel agenda pour la paix
KOREANSKA: 세계교회협의회의 제 10회 총회 참석자들에게 22

Om Kyrkornas världsråd:
KV-logga
Kyrkornas världsråd är ett internationellt ekumeniskt organ med 345 medlemskyrkor från över hundra länder och med omkring 400 miljoner medlemmar. Bildades 1948 i Nederländerna. Sedan dess har den så kallade stora generalförsamlingen mötts vart sjunde år. Tidigare möten: USA (1954), Indien (1961), Sverige (Uppsala 1968), Kenya (1975), Kanada (1983), Australien (1991), Zimbabwe (1998), Brasilien (2006). 2013 hölls mötet den 30 oktober–8 november i Sydkorea. 

_________________________________________________

Läs mer, länkar:


Kyrkornas världsråd:

http://www.oikoumene.org

Generalförsamlingen:
http://wcc2013.info/en

Slutdokument från den tionde generalförsamlingen:
http://wcc2013.info/en/resources/documents

Frågor och svar om Kyrkornas världsråd, Svenska kyrkan:
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1051785

Nyhetsartiklar från SKR under generalförsamlingen i Busan:
Agnes Abuom första kvinnan att leda Kyrkornas världsråd
Svenskar i toppuppdrag i Kyrkornas världsråd
Svenskar delade ut fredskarta till världens kyrkoledare
Lars Danielsson mötte svenska deltagare från generalförsamlingen
Mission i centrum vid Kyrkornas världsråd
Fredsmanifestation med bön vid Koreanska stilleståndslinjen
Kyrkornas världsråd öppnades med storslagen dansföreställning

Blogginlägg av SKR under generalförsamlingen i Busan:
När en del av kroppen lider, så lider hela kroppen
Nu har jag sagt hejdå till vännerna i Busan
WCC – not bad?
Men var är David Yonggi Cho?
Frälsningen är inte till salu
Spännande möten med människor i Busan
Nu är vi här. Nu börjar Kyrkornas världsråd!

busanfred

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page