Styrelsen

Styrelsen för Sveriges kristna råd möts fem gånger per år. Nedan finns namnen på de styrelseledamöter som valdes vid årsmötet den 17 maj 2018 i Malmö. Styrelsens arbete leds av presidiet.

Den frikyrkliga kyrkofamiljen

Ordinarie
Daniel Alm, föreståndare, Pingst FFS
Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Kjell Larsson, missionsföreståndare, Svenska Alliansmissionen

Personlig ersättare
Clive Adams, kommendör, Frälsningsarmén
Olle Alkholm, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Linalie Newman, missionsdirektor, Evangeliska Frikyrkan (EFK)

Den katolska kyrkofamiljen

Ordinarie
Anders Arborelius, biskop, Stockholms katolska stift
Fredrik Emanuelsson, biskopsvikarie, Stockholms katolska stift

Personlig ersättare
Helena D´Arcy, Stockholms katolska stift
Magdalena Dahlborg, Stockholms katolska stift

Den lutherska kyrkofamiljen

Ordinarie
Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan
Cecilia Brink, Svenska kyrkan
Cristina Grenholm, Svenska kyrkan
Maie Martinsson, Estniska lutherska kyrkan
Kerstin Oderhem, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS)

Personlig ersättare
Martin Modéus, biskop, Svenska kyrkan
Erik Sjöstrand, Svenska kyrkan
Jenny Sjögren, Svenska kyrkan
Maria Bergstrand, Svenska kyrkan
Johan Garde, Svenska kyrkan

Den ortodoxa kyrkofamiljen

Ordinarie
Dioscoros Benjamin Atas, ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan
Jean Mansour, arkimandrit, Antiokiska ortodoxa kyrkan

Personlig ersättare
Jacob Kasselia, Syrisk-ortodoxa kyrkan
Anne-Christine Lindvall, Serbisk-ortodoxa kyrkan

Ungdomsrepresentanter i styrelsen

Ordinarie
Sally Adel, Koptiska kyrkan (Ortodoxa kyrkofamiljen)
Amanda Carlshamre, Svenska Kyrkans Unga (Lutherska kyrkofamiljen)

Personlig ersättare
Fiorella Bastidas, Sveriges Unga katoliker (Katolska kyrkofamiljen)
Ida Tonnvik, Equmenia (Frikyrkliga kyrkofamiljen)