En gång i månaden möter ledningen för Sveriges kristna råd samordnarna för de fyra kyrkofamiljerna till samrådskollegium. Här rapporterar kyrkofamiljerna och Sveriges kristna råd om aktuella frågor av relevans för det ekumeniska arbetet.

De fyra samordnarna inom Sveriges kristna råd:

Samordnare, lutherska kyrkofamiljen

Mona Keränen
Svenska kyrkan
Telefon: 018-16 97 01
mona.keranen@svenskakyrkan.se

Samordnare, Katolska kyrkan

Nausikaa Haupt
Stockholms katolska stift
Mobil: 0733-79 55 96
nausikaa.haupt@katolskakyrkan.se

Samordnare, frikyrkofamiljen

Victoria Gejrot
Equmeniakyrkan
Telefon: 08-580 031 60
victoria.gejrot@equmeniakyrkan.se

Samordnare, ortodoxa kyrkofamiljen

Misha Jaksic
Serbisk ortodoxa kyrkan
Telefon: 08-453 68 20
misha.jaksic@skr.org