skördetid auktion

Tacksägelsedagen betyder skördeauktion i många av Sveriges kyrkor, så också för oss som nyligen firade dagen i Flogstaskolans matsal i Uppsala. Till vänster om altarbordet står bordet med resultatet av årets skörd av frukt och grönt tillsammans med olika bakverk. Och efter gudstjänst och kyrkfika sätter auktionen igång. Vi bjuder gärna över varandra eftersom behållningen går till Svenska kyrkans internationella arbete.

Under gudstjänsten lyssnar vi på evangeliet om hur de judiska ledarna ber Jesus säga till folkmassan att sluta sjunga när han under tumultartade former rider in Jerusalem som upptakt till de dagar som ska sluta med avrättningen på Golgata kulle och den osannolika uppståndelsen tre dagar senare. Det går inte att stoppa sången, där ligger en inneboende kraft: ”Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa.”

skördetid präst
Foto: Johan Nilsson

Och jag tänker på sångens betydelse i människors kamp för demokrati och mänskliga rättigheter genom historien. Politiker och myndigheter har i alla tider försökt tysta dessa sånger, men lyckas i regel aldrig. Sången ger människor kraft att uthärda svåra situationer och uthållighet i sin strävan att förändra sin situation. Jag tänker på de svarta slavarna i Nordamerika, på den framväxande arbetarrörelsen på 1800-talet och frikyrkorörelsen under samma tid. Och under 1900-talet är det lätt att peka på protestsångerna under kampen mot militärdiktaturerna i Latinamerika eller på kampsångerna under kampen mot apartheid i Sydafrika. Skulle den kampen överhuvudtaget ha varit möjlig utan sången?

I predikan påminns vi om en annan kamp med anledning av att årets fredspris tilldelats den nu 17-åriga flickan Malala Yousafzai från Pakistan, som skadades svårt i ett mordförsök eftersom hon arbetade för flickors rätt att gå i skolan. Hon delar priset med Kailash Satyarthi från Indien, som arbetat mot barnarbete i decennier.

När vi på Tacksägelsedagen gläds åt årets skörd, påminns vi om att vi är en del av en större värld där vi kan inspireras av många människors kamp mot orättvisor och där sången burit dem i den kampen. Vårt lilla bidrag denna dag till den kampen blir de pengar som kommer in genom skördeauktionen.

Och i gudstjänsten sjunger vi bl a:
För livets skull ska sanningen bli synlig.
För livets skull ska längtans rop slå rot.
För livets skull ska fredens väg bli tydlig
För dem som vågar gå för livets skull.
(Svenska kyrkans psalmbok 788:1)

Olle Kristenson (3)

/Olle Kristenson

 

Fortsätt läsa mer från oss