Diakonen Irja Forsman är en av dem som medverkar i det nya materialet om psykisk ohälsa.
Diakonen Irja Forsman är en av dem som medverkar i det nya materialet om psykisk ohälsa.

På SVT har det just startat en serie som heter Mitt psyke och jag, om hur det är att leva med psykisk ohälsa. Sju personer med olika diagnoser har mobilfilmat sin vardag under ett halvår. Psykisk ohälsa är inget man normalt önskar sig. Ändå lever en del ständigt med den. Andra drabbas under en eller flera perioder under livet. På ett ärligt sätt skildrar personerna i TV-filmerna en verklighet som berör många men som få vågar prata öppet om. Tack säger jag till er som berättar!

Temat för ”Diakonins månad” denna höst är Psykisk ohälsa bland barn och unga. Kyrkorna vill vara en öppen famn för människor i olika situationer. En plats där man får prata om sitt liv och få stöd av andra.

Vi vill att Guds kärlek till alla och Guds vilja att varje människa ska leva ett värdigt liv blir synligt i vårt sätt att vara kyrka. Därför är diakonin viktig. Därför uppmärksammar många kyrkor diakoni på ett särskilt sätt under september.

På Sveriges kristna råds webbplats finns en digital verktygslåda med filmer, länkar, texter och gudstjänstmaterial till stöd och hjälp. Här finns möjligheter för de flesta församlingar att knyta an till både TV-serien och till den verklighet som människor, inte minst unga, lever i mitt i församlingen eller församlingens omgivning. Tack sjukvårdsminister Gabriel Wikström för att du berättar om din period av psykisk ohälsa. Länk Tack överläkaren Ullakarin Nyberg för att du vägleder oss i förståelsen av psykisk ohälsa. Länk  Tack diakon Irja Forsman för att berättar om din situation. Länk

Vi ber även denna höst, tillsammans med människor runt om i världen:
Livets Gud, led oss till rättvisa, fred och mänsklig värdighet!

Björn Cedersjö (4)

/Björn Cedersjö

Fortsätt läsa mer från oss