De senaste åren har varit mycket framgångsrika för Fairtrade/Rättvisemärkt. Svenska kyrkor och församlingar har på många sätt varit med och bidragit till den framgången. Förra året gavs församlingar möjlighet att bli diplomerade som ”Kyrka för Fairtrade” och nu lanseras ett helt nytt utbildningsmaterial med allt från historisk bakgrund om kyrkornas arbete med rättvis handel till handfasta tips för församlingsarbete.

Från och med 2009 finns möjligheten för svenska församlingar att bli diplomerade som ” Kyrka för Fairtrade”. Utmärkelsen finns sedan flera år tillbaka i England, USA och Finland. För att bli diplomerad som ”Kyrka för Fairtrade” ska församlingen använda Fairtrade-certifierade produkter i sin verksamhet, informera och utbilda sina medlemmar om Fairtrade och samarbeta med andra aktörer i samhället för att på olika sätt främja etisk konsumtion och rättvis handel. Utmärkelsen är mycket populär och utöver de sex diplomerade församlingarna har ett 30-tal anmält intresse för diplomeringen, samtidigt som antalet hela tiden ökar.

Det nya utbildningsmaterialet har tagits fram tillsammans med studieförbunden Bilda och Sensus och riktar sig till den som vill sprida kunskap om rättvis handel och etisk konsumtion i kyrkor och församlingar. I materialet finns bland annat teologisk fördjupning och historisk beskrivning av kyrkornas arbete med rättvis handel men också övningar och aktivitetsförslag.
– Texterna kan användas för att introducera Fairtrade i en ungdomsgrupp, på kyrkfikat eller för att starta en studiecirkel. Det kan också vara en inspiration för den som vill predika kring etisk konsum och rättvis handel. När ambassadörsutbildningar anordnas i kyrklig miljö är detta även ett bra komplement till Fairtrade Sveriges eget utbildningsmaterial, säger Sofia Walan som är projektsekretare för Kyrka för Fairtrade. Att dricka en kopp Fairtrade-märkt kaffe kostar lite mer men det är meningsfullt på ett vackert sätt. När vi dricker den där koppen tänker vi på andra människor. Långt där borta, i ett annat litet hörn av världen finns en familj som odlade och skördade det där kaffet, som arbetat hårt för att det ska hålla god kvalitet och vara gott.

Fortsätt läsa mer från oss