barn diakoni psykisk ohälsaFoto: Josefin Casteryd / IKON.

-Psykisk ohälsa beskrivs som en växande utmaning i vårt samhälle och utgör därför en del av kyrkans uppdrag att tjäna. Diakonalt arbete utgår från att möta andra med respekt, att mötas i ögonhöjd, säger Björn Cedersjö, direktor, ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle vid Sveriges kristna råd.

Det är referensgruppen för diakoni inom Sveriges kristna råd, med representanter från kyrkor och organisationer, som måndagen den 14 mars presenterade ett helt nytt material om barn och ungas psykiska hälsa i form av en digital verktygslåda. Här finns tips och råd, filmer och intervjuer om vad psykisk ohälsa är och hur man kan möta drabbade och anhöriga.

Bland de intervjuade i filmklipp och poddar finns ungdomar som ger sin syn på psykisk ohälsa, samt Gabriel Wikström, hälso- och sjukvårdsminister och Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd. Materialet tar också upp kyrkornas ansvar i mötet med unga som lever med psykisk ohälsa.

Det nya materialet är en del av Diakonins månad som uppmärksammas i september varje år. Nytt för i år är att det publiceras digitalt med uppdatering en gång i kvartalet. Tidigare producerade Diakonins månad en tryckt skrift vid ett tillfälle under året.

Den 14 mars skedde en release av det nya materialet i Ekumeniska centret i Alvik med uppvisning av webben och filmklipp.

Se den nya webben: www.skr.org/diakoninsmanad

Fakta:
Diakonins månad är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Hela Människan, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen och Sveriges kristna råd. Varje år i september sätter man fokus på diakoni och satsningen kallas naturligt nog Diakonins månad.

Fortsätt läsa mer från oss