kristna i möten-I Sverige idag möts människor från olika religioner, med olika övertygelser och med olika erfarenheter av andligt liv. Många ställer frågor om hur vi kristna ska närma oss människor med annan tro. Därför har vi tagit fram det här materialet, säger Olle Kristenson, direktor ekumenisk teologi, vid Sveriges kristna råd.

I häftet finns tio punkter som kan vara en hjälp för kristna som deltar i interreligiösa samtal. Exempel på punkter är självkritik, lyssnande och jämlikhet och makt.

Interreligiösa samtal kan föras på flera sätt: Det kan vara troende från olika religioner som samtalar om frågor grundade i det praktiska vardagslivet. Det kan vara människor från olika traditioner som delar erfarenheter av andligt liv med varandra: bön, meditation, berättelser och bilder. Samtalet kan också fokusera på läroinnehåll. Här kan frågor om exempelvis förhållandet mellan tro och vetenskap, hur det goda samhället bör se ut eller tolkningar av heliga texter diskuteras.

Läs mer och ladda ner häftet:
https://www.skr.org/shop/kristna-i-moten-med-manniskor-av-annan-tro/

Fortsätt läsa mer från oss