– Detta dokument riktar sig till kyrkorna i den ekumeniska familjen och deras samhällen. Vi hoppas att även innehållet kommer ge information till gemenskaper av troende, deras ledare, teologistudenter och deras lärare och ge dem inspiration för att fortsätta arbeta för att bli inkluderande kyrkliga gemenskaper, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

– Mycket arbete återstår. Vi hoppas att få vara del av en kyrka som förstår och förmår att ta emot gåvan att vara Kristi kropp och att fira den rika mångfald som finns i alla och allas gåvor, fortsätter Karin Wiborn.

Kyrkornas världsråd har arbetat med frågor kring funktionsnedsättningar och funktionshinder sedan början av 1970-talet. I samband med Kyrkornas världsråds generalförsamling 1998 i Harare bildades EDAN (Ecumenical Disabilities Advocates Network) som på många sätt innebar en förnyelse för arbetet kring funktionshinderfrågor inom hela den ekumeniska rörelsen.

2003 presenterade EDAN ett dokument om en teologisk förståelse om funktionshindersfrågan,  A Church of all and for all (Allas kyrka och en kyrka för alla). Det dokumentet har haft stor betydelse för samtalet om funktionshinder i den internationella ekumeniska rörelsen. Detta policydokumentet antogs av styrelsen för Sveriges kristna råd 2008.

Det följdes upp med det nya dokumentet, The Gift of Being (Gåvan att finnas till) som presenterades 2016 för Kyrkornas världsråds centralkommitté. I detta dokument utgår EDAN från att livet i sig är en gåva från Gud och att vi som människor är gåvor till varandra, bara genom att vi finns till. Nu finns detta dokument från EDAN i svensk översättning. Översättningsarbetet har utförts av pastor Arne Fritzon, Equmeniakyrkan, och skriften är utgiven av Sveriges kristna råd.

Fakta:

Sveriges kristna råd publicerar regelbundet nya skrifter i sin skriftserie. Nummer ett utkom 2001 med titeln ”Charta Oecumenica – Riktlinjer för det växande samarbetet mellan kyrkorna i Europa”. Sedan dess har det utkommit mer än 20 titlar. De flesta skrifter går att beställa, andra finns bara att ladda ner som PDF och vissa skrifter går både att beställa, samt ladda ner som PDF. Skriften ”Gåvan att finns till – Om Kyrkan och funktionshinder” kan både beställas och laddas ner fritt från webben (PDF).

Fortsätt läsa mer från oss