Nu har 2012 börjat och bär inom sig nya möjligheter för kyrkorna i Sverige att tillsammans gestalta evangeliet genom arbete för rättvisan, freden och miljön både globalt och lokalt. Kyrkornas globala vecka är ett redskap för detta. Låt oss ta vara på den möjligheten!

Om ni vill vara med ända från början i det spännande arbetet med året Globala vecka så är inspirationsdagen den 2 februari en fin möjlighet. Då medverkar bland annat Kristina Hellqvist, flyktinghandläggare för Svenska kyrkan, med en aktuell uppdatering kring migration och flyktingskap. Vi får dela erfarenheter av förra årets Globala vecka och spåna nya idéer kring vad som skulle kunna göras i år. Under dagen ges också tips på hur man kan skapa engagemang och uppmärksamhet kring det lokala arbetet.

Plats: Sensus, Medborgarplatsen, Stockholm. Tid: 9.30-15.30.
Välkommen!

Fortsätt läsa mer från oss