Möt Sveriges kristna råd på Bokmässan

26 september 2017

Sveriges kristna råd kommer i år att ställa ut på internationella torget på Bokmässan i Göteborg. I montern presenteras organisationens arbete inom fred, rättvisa och miljö och hur det arbetet bidrar till uppfyllandet av Globala målen för hållbar utveckling.

Sveriges kristna råd finns på plats vid årets Bokmässa i Göteborg. Foto: Niklas Maupoix.

Tidigare i år lanserade Sveriges kristna råd (SKR) och Sveriges interreligiösa råd boken ”Fred i religionens namn!” – en interreligiös fredsantologi (Marcus förlag). Bokens redaktörer kommer under torsdag och fredag vara närvarande i SKR:s monter och hos Marcus förlag i mässavdelningen.

I montern kan man även möta följeslagare från Ekumeniska följeslagarprogrammet och höra deras erfarenheter från tiden i fält. Följeslagarprogrammet är ett ekumeniskt fredsprogram som genom att erbjuda internationell närvaro bidrar till att dämpa våldet och främja respekten för folkrätten i Palestina och Israel. SKR är programmets svenska huvudman.

Genom projektet Hållbar värld för alla sprider SKR kunskap om hur kyrkor och organisationer bidrar till uppfyllandet av de Globala målen. I montern kan man få material och inspiration för att lära sig mer om Globala målen eller för att arrangera aktiviteter under Kyrkornas globala vecka i november då hundratals kyrkor, församlingar och organisationer varje år har arrangemang där de lyfter internationella rättvisefrågor.

Kyrka för Fairtrade är en diplomering för församlingar som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Kom förbi bokbordet och få reda på hur din församling kan engagera sig mer för rättvis handel och bli en Kyrka för Fairtrade. Här finns även tips och idéer på aktiviteter och material som passar olika grupper och sammanhang som vill lyfta rättvis handel.

Läs mer

Läs mer om årets Bokmässa: https://bokmassan.se/

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page