Sprängning i Malmö påminner oss om budskapet i ”Vägra hata!”

21 juli 2015

Med anledning av sprängningen av en samlingslokal i Malmö påminner vi om texten i budkavlen som överlämnades mellan landets religioner första helgen i februari. Vägra hata!

Vägra hata logo

”Som företrädare för olika religioner och trossamfund i Sverige tar vi bestämt avstånd från aggressivitet, hat och våld med religionens förtecken, både när vi blir måltavla och när det skapas i våra egna sammanhang. Vi vill i stället lyfta fram religionernas möjlighet att bidra till samhällsbyggande och demokratisk utveckling i Sverige och världen. I våra religioner finns en etik som betonar ärlighet, rättvisa, vikten av att bry sig om andra och att sträva efter det gemensamma bästa. Människor med olika religiös tillhörighet tror olika, men förenas i strävan efter det goda. Vi vill stå upp för religionsfriheten och Vägra hata!”

Ur uttalande från Sveriges interreligiösa råd den 22 december 2014.

Läs mer om kampanjen och manifestet: Vägra hata!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page