Följeslagare sökes till Palestina och Israel

18 januari 2010

Sveriges Kristna Råd söker följeslagare till Palestina och Israel. Programmet SEAPPI (Swedish Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel) som sedan starten sommaren 2002 sänt ut omkring 180 följeslagare, söker nu nya intresserade. Mer information och ansökningshandlingar på hemsidan.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page