Stockholms katolska stift får ett nytt missale och en ny psalmbok

29 januari 2013

Stockholms katolska stift övergår den 2 februari till en ny version av mässan och tar samtidigt en ny psalmbok i bruk, den fjärde upplagan av Cecilia. Kyrkan i Sverige består av människor med bortåt ett hundra modersmål som firar gudstjänst på svenska, och därför är denna förnyade gudstjänstordning också i viss mån ett integrationsprojekt. Katolska kyrkan är också det samfund i Sverige med högst deltagarprocent av medlemmarna i söndagsgudstjänsten.

Förutom de tusenåriga latinska gregorianska sångerna till mässans fasta delar finns här ett nytt urval ur den kristna sångskatten, både ur den svenska traditionen (arvet från Den svenska psalmboken i olika upplagor) och sånger ur andra traditioner, frikyrkorna, den anglosaxiska kristenheten och andra delar av världen. 171 av de 325 ekumeniska stampsalmer som finns med samma numrering i femton kristna samfunds nuvarande psalmböcker har bibehållits. Drygt femtio nydiktade psalmer har tillkommit för att täcka olika bristområden.

Den kommitté som har utarbetat den nya psalmboken har arbetat inom Katolska liturgiska nämnden (KLN) och har bestått av Anders Ekenberg, professor i teologi och kyrkomusiker, Maria Green, adjunkt i svenska, retorik och litterär gestaltning, musikdirektörerna och organisterna Elisabeth von Waldstein och Ulf Samuelsson (psalmbokens huvudredaktör), samt Anders Piltz, KLN:s ordförande, professor emeritus i latin.

Den nya psalmboken och mässboken introduceras i Sankt Eriks katolska domkyrka (Folkungagatan 46, Stockholm) vid en högtidlig vesper lördag 2 februari kl 18.30. Körer från domkyrkan och Sankta Eugenia medverkar och biskop Anders Arborelius predikar.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page