Kyrkorna ger redskap om äldres psykiska ohälsa

14 maj 2018

Idag presenteras materialet för Diakonins månad 2018 som har temat Äldres psykiska ohälsa. Det är kyrkorna som gemensamt tagit fram ett material om mötet med äldre som lever med psykisk ohälsa.

Diakonins månad 2018 fokuserar på ohälsa bland äldre. Foto: Gustaf Hellsing/Ikon.

Kyrkorna uppmärksammar särskilt detta under september som är Diakonins månad. Nu finns ett samlat digitalt material som ger vägledning till de som är engagerade i arbetet med äldre.
– Psykisk ohälsa beskrivs som en växande utmaning i vårt samhälle och utgör därför en del av kyrkans uppdrag att tjäna. Diakonalt arbete utgår från att möta andra med respekt, att mötas i ögonhöjd, säger Björn Cedersjö, direktor, ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle vid Sveriges kristna råd.

– Vi har samlat material som vi hoppas ska kännas tillgängligt och som blir använt. Här finnas information, filmer, länkar med mera. Bland annat kommer äldreminister Lena Hallengren (S) att medverka i materialet genom en film, fortsätter Björn Cedersjö.

Nytt för i år är att materialet kopplas samman med ett antal regionala inspirationssamlingar med syfte att ge kunskap och dela erfarenheter. Den första av dessa dagar arrangeras i Uppsala den 4 september under rubriken ”Psykisk (o)hälsa och åldrande”. Förhoppningen är att dessa inspirationssamlingar kan bidra till att Diakonins månad inte stannar vid en månad, utan ger stöd för diakonal verksamhet att utvecklas året om. Inspirationssamlingarna sker tillsammans med bildningsförbunden Sensus och Bilda.

Diakonins månad är ett återkommande ekumeniskt samarbete mellan kyrkor och samfund inom Sveriges kristna råd och ett antal andra organisationer med diakonal inriktning. Temamånaden Diakonins månad inleds söndagen den 9 september (Trettonde söndagen efter trefaldighet) som enligt kyrkoåret har temat ”Medmänniskan”.

Det är referensgruppen för diakoni inom Sveriges kristna råd, med representanter från kyrkor och organisationer, som arbetat fram det nya materialet i form av en digital verktygslåda på webben. Materialet vänder sig främst till alla de som är engagerade i diakonalt och socialt arbete, exempelvis diakoner och besöksgrupper. Här finns tips och råd, filmer och intervjuer om vad psykisk ohälsa är och hur man kan möta drabbade och anhöriga. Materialet tar upp kyrkornas ansvar i mötet med äldre som lever med psykisk ohälsa. Ännu är inte allt material klart, mer kommer under sommaren.

Materialet är digitalt och finns här

Diakonins månad 2018

Fakta samverkan

Diakonins månad är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Hela Människan, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen och Sveriges kristna råd.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page