Nyhetsarkiv

Kyrkoledare om betydelsen av söndagens bön för politiker

14 september 2018

På söndag kommer den gemensamt formulerade bönen för förtroendevalda att uppmärksammas i många av landets kyrkor. Kyrkoledare uppmanar till bön för Sverige med anledning av valresultatet.

Kyrkorna utlyser gemensam bön för Sverige

10 september 2018

Idag samlas styrelsen för Sveriges kristna råd. Med anledning av valresultatet konstaterar styrelsen att det finns anledning att glädjas åt den demokratiska delaktigheten i landet och ett högt valdeltagande. Samtidigt ser styrelsen en stor osäkerhet i en krävande situation.

SKR på DN debatt: ”Civilsamhället måltavla i hätsk och okunnig debatt”

29 augusti 2018

”Det måste finnas utrymme och stöd för den andliga dimensionen av människan i ett samhälle”. Det skriver Sveriges kristna råd på DN debatt tillsammans med ytterligare tio samfund och civilsamhällesorganisationer.

Kyrkorna ger redskap om äldres psykiska ohälsa

24 augusti 2018

Temat för Diakonins månad 2018 är Äldres psykiska ohälsa. Det är kyrkorna som gemensamt tagit fram ett material om mötet med äldre som lever med psykisk ohälsa.

Kyrkliga ledare uppmanar till ansvar för skapelsen

16 augusti 2018

Under september månad fram till och med andra söndagen i oktober uppmanar kyrkliga ledare i världen kyrkorna och kyrkornas folk att särskilt ta sitt ansvar för Guds skapelse. Detta sammanfaller med Skapelsetid som är ett gemensamt engagemang för miljön bland europas kyrkor.

Brev till brandhärjad kyrka i Norrköping

6 augusti 2018

Natten till måndag brann församlingen Sankta Marias Syrisk-ortodoxa kyrka i Norrköping. Polisen misstänker mordbrand. SKR:s generalsekreterare har skrivit ett brev till församlingen med anledning av branden.

Bön med anledning av skogsbränderna

21 juli 2018

Vi har formulerat en bön med anledning av de svåra skogsbränderna som härjar i vårt land. Bönen kan bedjas i ensamhet, eller i en grupp tillsammans.

Debatt: Religionsfriheten hotas också i Sverige

 ”Tre fjärdedelar av världens befolkning lever i länder där rätten till religions- och övertygelsefrihet är starkt begränsad. Religionsfriheten hotas också i Sverige”. Det skriver vi i Dagen tillsammans med Svenska missionsrådet.

Öppet brev till Israels ambassadör

Sveriges kristna råd skriver ett öppet brev till Israels ambassadör Ilan Ben Dov, bland annat med anledning av att flera ekumeniska följeslagare från Sverige nekats inresa till Israel.

Demokrati och migration på agendan när kyrkoledare mötte Stefan Löfven

28 juni 2018

Kyrkoledare från Sveriges kristna råd (SKR) mötte under onsdagen statsminister Stefan Löfven för ett samtal om demokrati och migration. Vid mötet överlämnades en text undertecknad av landets kyrkoledare inför riksdagsvalet, riktad till svenska politiker på alla nivåer.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page