Från den 23 december gäller följande: För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus sänks nuvarande gräns om 100 deltagare till 20 deltagare. Det innebär att alla som planerar gudstjänster och samlingar med fler än 20 personer måste göra följande val.

21-500 deltagare:
OBS! Religiösa sammankomster är undantagna kravet på sittplatser. Anvisade ståplatser är tillåtna, men avstånd till andra sällskap ska vara minst 1 meter i alla riktningar. Sällskap ska vara max 8 personer.

Utan vaccinationsbevis:
Alla deltagare ska ha anvisad sittplats.
Avstånd till andra sällskap ska vara minst 1 meter i alla riktningar.
Sällskap ska vara max 8 personer.

Med vaccinationsbevis:
Rutiner för kontroll av besökarnas vaccinationsbevis.
Deltagarna ska ha anvisad sittplats.

Fler än 500 deltagare:
Vaccinationsbevis ska användas.
Rutiner för kontroll av besökarnas vaccinationsbevis.
Deltagarna ska ha anvisad sittplats.
Avstånd till andra sällskap ska vara minst 1 meter i alla riktningar.
Sällskap ska vara max 8 personer.

Frågor?

Om du har frågor om hur ditt samfund eller kyrka hanterar dessa restriktioner – vänd dig till ditt samfund. Du kan också kontakta din Länsstyrelse.
Läs gärna FAQ lämpliga åtgärder: Länsstyrelsen Dalarna

Mer info hos Folkhälsomyndigheten:

21 december: ”Flera nya åtgärder vidtas den 23 december när smittspridningen väntas öka”

Tidigare:

7 december: ”Länsstyrelsen förtydligar begränsningar och tillsyn för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar”
29 november: ”Nya föreskrifter och allmänna råd från 1 december – detta gäller”

Fortsätt läsa mer från oss