Under våren 2020 har hela världen ställts inför många nya frågor på grund av coronapandemin. Pandemin har gett nya erfarenheter med ett ökat antal dödsfall och där förutsättningarna för att ta avsked har förändrats. Förutom sjukdom och förlust av nära anhörig, finns oro inför framtiden, stigande arbetslöshet och ekonomisk instabilitet.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer gör att ett traditionellt avsked har förändrats och begränsats. Därför har Sveriges kristna råd tagit fram nya pastorala råd för att stödja anhöriga, själavårdare och församlingar. En arbetsgrupp bestående av Roland Stahre och Christina Wåhlin från Sjukhuskyrkan, Per Westblom, pastor i Edsvikskyrkan i Sollentuna och Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd, har sammanställt pastorala råd om sorg, begravning och förslag till minnesgudstjänst. Syftet är att stödja församlingar i gudstjänstliv och själavård, sorg, saknad och minne. Ortodoxa kyrkor och katolska kyrkor har gudstjänster för åminnelse. Svenska kyrkan har en ordning för minnesgudstjänst. Detta är ytterligare ett komplement till församlingars tjänst.

En del i de nya pastorala råden handlar om begravningsgudstjänst med urna istället för kista.

– Begravningsritualen är detsamma; fortfarande är det den dödes liv och död som utgör kasus. Förkunnelsen handlar om bibelns syn på liv, död och evigt liv, säger Karin Wiborn.

De nya pastorala råden tar upp alternativa sätt till begravningsgudstjänst, exempelvis att mötas utomhus eller att sända begravning direkt via nätet för nära anhörig som inte har möjlighet att närvara.

Avslutningsvis finns råd om att ordna minnesgudstjänster på olika sätt utifrån erfarenheter av att skapa den andakt som behövs vid större katastrofer, lokalt och nationellt. Exempel ges från ortodoxa- och katolska kyrkor där det finns en tradition och gudstjänstliv för åminnelsehögtid ett år efter en persons begravning. I de pastorala råden finns också ett förslag till hur en minnesgudstjänst kan planeras.


Ladda ner pastorala råd (13 sidor)

 

 

 

 

 

 

 

PDF, 13 sidor: Pastorala råd i coronatider

Fortsätt läsa mer från oss