Folkhälsomyndigheten har nu fattat beslut om de nya föreskrifterna och allmänna råden för att bromsa smittspridningen av covid-19.
Föreskrifterna började gälla 1 december.

Här följer en kort sammanfattning över de föreskrifter och allmänna råd som började gälla från och med 1 december (källa: Folkhälsomyndigheten):

  • Alla arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus måste vidta vissa grundläggande smittskyddsåtgärder. Det rör bland annat information om hur smittspridning kan undvikas och möjligheter för deltagare att tvätta händerna eller använda handsprit.
  • Om vaccinationsbevis används vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 100 deltagare inomhus ska arrangören ha en skriftlig rutin för hur bevisen kontrolleras. Personer under 18 år behöver inte visa upp vaccinationsbevis.
  • Om vaccinationsbevis inte används vid sådana tillställningar och sammankomster ska arrangören i stället vidta särskilda smittskyddsåtgärder. Deltagarna ska ha anvisad sittplats, sällskap ska bestå av max 8 personer, och sällskap kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter till varandra.

Läs mer om de nya föreskrifterna och allmänna råd på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Sveriges kristna råd stryker under Folkhälsomyndighetens skrivelse om att det viktigaste man kan göra som enskild person för att skydda sig själv och andra är att vaccinera sig.

Sveriges kristna råd har lyft fram problematiken med vaccinbevis för gudstjänster och religiösa sammankomster utifrån religionsfrihetsperspektivet (läs gärna mer i vårt remissvar till Socialdepartementet den 23 september: ”Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd”).

Därför välkomnar vi att Folkhälsomyndighetens nu också har arbetat fram, i samråd med oss, fler smittskyddsalternativ i form av de ovan nämnda föreskrifterna som träder i kraft 1 december.

Läs mer hur Sveriges kristna råd på olika sätt har agerat under pandemin: Aktiviteter av SKR.

Fortsätt läsa mer från oss