Sjukhuskyrkan
Sjukhuskyrkan arbetar med andlig vård inom hälso- och sjukvården, vilket exempelvis innebär enskilda samtal, krisstöd vid akuta situationer samt gudstjänstfirande. Sjukhuskyrkan vänder sig till patienter, anhöriga och personal.

I arbetet med att ta fram webbportalen för Sjukhuskyrkan har ledordet varit tillgänglighet vilket ställt stora krav på struktur och layout. Webbportalen är mobilanpassad vilket gör den lätt att nå via sin mobil. I samband med att skapa portalen har även en gemensam grafisk profil tagits fram för Sjukhuskyrkan. Det gör att man lätt ska känna igen Sjukhuskyrkan, oavsett om man besöker Ängelholms sjukhus eller Sunderbys sjukhus utanför Luleå.

-Det känns väldigt roligt att vi genom webben får en bra möjlighet att gemensamt presentera det goda arbetet som Sjukhuskyrkan står för. Webben gör det enkelt för patienter och anhöriga att få kontakt med Sjukhuskyrkans personal på sitt lokala sjukhus, säger Gunnel Andréasson som är konsulent för andlig vård inom hälso- och sjukvården inom Sveriges Frikyrkosamråd.

Ansvaret för Sjukhuskyrkan bärs av de lokala församlingarna i sjukhusens närområde. Sjukhuskyrkan finns på de allra flesta sjukhus i Sverige. Arbetet är ekumeniskt och innefattar olika kristna kyrkor och samfund. På många håll i landet är det framför allt Svenska kyrkan och de olika frikyrkliga trossamfunden som samarbetar inom Sjukhuskyrkan, men i storstadsregionerna finns också medarbetare från Katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna knutna till arbetet. I landet finns totalt 73 Sjukhuskyrkor.

-Omsorg om de sjuka är ett grunduppdrag för de kristna församlingarna. Ett uttryck för denna omsorg är det arbete Sjukhuskyrkan utför och då måste det vara enkelt att hitta information och kontaktuppgifter om vår verksamhet, säger Åsa Jonsson som är konsulent för andlig vård inom hälso- och sjukvården inom Svenska kyrkan.

Huvudman för den nya webbportalen är Sveriges kristna råd.

Länk till Sjukhuskyrkan: www.sjukhuskyrkan.se

 

 

Fortsätt läsa mer från oss