I samband med Sveriges kristna råds 30-årsjubileumshögtid den 10 november släpptes också den uppdaterade klimatskriften ”Värna den jord som Gud älskar”.
Skriften går nu att köpa och/eller ladda ner.

Denna skrift är en uppdaterad version av SKR:s skrift från 2013, nr 18 i SKR:s skriftserie. Liksom vid framtagandet av den ursprungliga skriften är det SKR:s arbetsgrupp för klimat och hållbar utveckling som har arbetat fram den uppdaterade versionen. En nyhet är att den uppdaterade versionen försetts med ett samtalsmaterial utarbetat av Sensus Studieförbund och Studieförbundet Bilda, samt ett appendix med citat från olika kristna traditioner.

Mer om den uppdaterade versionen

Det behövs handlingskraft. Läget är akut och det krävs förändring nu. Vi är som kristna kallade att ta ansvar för skapelsen. Vi behöver inse hur förbundna vi är med allt skapat, med andra människor, och med Gud. Vi behöver höra kallelsen till förvaltarskap och ta del av en nödvändig omställning.

Samtidigt behövs hopp och tro. Många känner uppgivenhet och existentiell ångest. Kyrkorna bekänner gemensamt att Gud är Skapare av hela jorden och att Guds räddningsverk genom Jesus Kristus gäller hela skapelsen.

I denna skrift som är en reviderad version av en tidigare utgåva, uttrycker kyrkorna att det behövs både omställning, handlingskraft, hopp och tro. Kyrkorna talar gemensamt till beslutsfattare, politiker men också till oss alla. I ett avslutande samtalsmaterial finns inbjudan att föra samtal i församlingar och andra sammanhang.


Köp och/eller ladda ner skriften

Värna den jord som Gud älskar #18 – uppdaterad 2022

Fortsätt läsa mer från oss