Den skrift som presenterades vid seminariet tisdagen den 13 maj, om Dublinförordningen och situationen för asylsökande i Grekland, finns nu att ladda ner. Den går också att beställa mot portokostnad. Skriften heter Vittnesmål från EU:s gräns – om Greklands flyktingmottagande och Dublinförordningens tillämplighet.

När policydokumentet Detta vill vi! Kyrkorna och migrationsfrågorna gavs ut hösten 2007 var inriktningen att SKR skulle återkomma med fördjupande material inom området migration och integration. Vittnesmål från EU:s gräns är det första materialet av det slaget. Skriften anknyter till det första avsnittet i Detta vill vi. Där står bland annat:
”(Därför vill vi att) människor aldrig återsänds till första asylland om de där inte ges rätt till asylprövning”. Dokumentation från seminariet kommer inom kort att finnas på SKR:s hemsida.

Fortsätt läsa mer från oss