nyskrift2

Sveriges kristna råd publicerar regelbundet nya skrifter i sin skriftserie. Nummer ett utkom 2001 med titeln ”Charta Oecumenica – Riktlinjer för det växande samarbetet mellan kyrkorna i Europa”. Sedan dess har det utkommit ytterligare 18 titlar. Skriften ”Möta människor i högtidens glädje och sorg” är nummer 19 i ordningen.

Det religiösa landskapet i Sverige förändras snabbt. Sverige har inte bara blivit ett mångkulturellt utan också ett mångreligiöst samhälle. Alla stora världsreligioner är idag i olika utsträckning liksom praktiskt taget alla de stora kyrkotraditionerna representerade i vårt land. Sveriges kristna råds verksamhet har de senaste åren präglats av en önskan om ”att lära känna varandra på djupet ”. Men det som kyrkoledare kommer överens om på ett övergripande plan, behöver konkretiseras på det lokala planet där människor från olika kristna församlingar på samma ort möts i både högtid och vardag.

SKRs arbetsgrupp för pastoralteologiska frågor har arbetat med ta fram enkla pastorala råd för hur kyrkor och samfund gemensamt lokalt hanterar frågor kring dop, eukaristi (nattvard), konfirmation, vigsel och begravning.

Skriften lanseras i Ekumeniska centret den 22 oktober. Medverkar gör då Misha Jaksic, Ortodoxa kyrkan, Annika Wirén, Svenska kyrkan, Stig Öberg, Pingst FFS, Markus Sand, Evangeliska Frikyrkan, John McCormack, Katolska kyrkan och Karin Wiborn, Sveriges kristna råd.

Fortsätt läsa mer från oss