Karin Hallin arbetar för närvarande i Jerusalem som programansvarig för Diakonias regionkontor för Mellanöstern. Hon har tidigare bl a varit internationell sekreterare på Svenska Missionskyrkans Ungdom och sekreterare och administratör på Svenska Missionskyrkans internationella avdelning. Hon har ett långt och omfattande internationellt engagemang, med många längre vistelser i t ex Indien, Zimbabwe, Israel och Palestina. Karin har även varit judoinstruktör under ett stort antal år.

SEAPPI är just nu inne i en fas då verksamheten utvärderas och huvudmännen ska ta ställning till avslutning av programmet då projektperioden upphör vid årsskiftet, eller förnyade initiativ.

Om Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, SEAPPI
Genom SEAPPI kommer ekumeniska följeslagare till Palestina och Israel för att stödja dem som arbetar för en rättvis fred. Syftet är att dämpa våld, att främja respekten för folkrätten samt att genom praktisk solidaritet stödja utsatta grupper — såväl palestinier som israeler.

Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI) är ett internationellt projekt som drivs av Kyrkornas Världsråd. Sedan 2002 driver ett tiotal kyrkor och organisationer i Sverige den svenska delen – SEAPPI. Sveriges Kristna Råd står som huvudman. Sverige skickar följeslagare till området på tre månaders basis. I Jerusalem organiseras följeslagarna från olika länder av en lokal koordinatör.

Fortsätt läsa mer från oss