Den nye patriarken är född 1955 i Syrien. Efter studier vid Balamands teologiska fakultet i Libanon, studerade han 1978-1982 bysantinsk kyrkomusik i Thessaloniki. I sin hemstad Latakia grundade han landets första kristna musikskola.

Från 1982 var han professor i liturgik vid Ortodoxa universitetet i Balamand, och från 2001 till 2005 var han dekan vid Helige Johannes Damaskinos teologiska institut vid samma universitet i Tripoli, Libanon. Till Metropolit av Mellaneuropa valdes han 2008. Dessförinnan hade han varit titulärbiskop av Pirgos.

Fortsätt läsa mer från oss