Vid SKR:s årsmöte den 28-29 april i Helsingborg välkomnades en ny medlemskyrka. Österns gamla kyrka presenterades vid årsmötet av fader Warda Oraha och välkomnades med varma applåder.

Österns gamla kyrka räknar själv sin historia ända tillbaks till apostlarna. Kyrkans ledare kallas patriarker och idag finns en patriark i Bagdad och en i USA. Österns gamla kyrka blir SKR:s 28 medlemskyrka – dessutom finns en observatör med i rådet.

Fortsätt läsa mer från oss