Denna vecka lanseras en ny hemsida för Sjukhuskyrkan med förnyad information, en uppfräschad design samt en helt ny sökmotor för att hitta lokala Sjukhuskyrkor.

En av nyheterna med nya www.sjukhuskyrkan.se är att det finns en tydligare uppdelning mot den målgrupp som besöker hemsidan. Nu finns tre spår; för den som är patient eller närstående, för den som arbetar inom hälso- och sjukvården, samt för de som arbetar inom Sjukhuskyrkan. Genom en tydligare målgruppsanpassning når rätt budskap ut till rätt person på ett bättre sätt.

– Den nya hemsidan ger en mer detaljerad information än tidigare om varje lokal Sjukhuskyrka vilket blir en service för den som vill veta mer, säger Kimmo Kling, nationell samordnare för jourhavande präst och institutionssjälavård inom Svenska kyrkan.

– Coronapandemins inverkan på sjukvården och därmed den andliga vården inom hälso- och sjukvården har varit stor. När pandemin bröt ut ändrades förutsättningarna för arbetet i hög grad, vilket medförde att medarbetarna hade att orientera sig i en ny vardag, säger Gunnel Andréasson, konsulent inom andlig vård inom hälso- och sjukvården.

– En del i detta är att Sjukhuskyrkan behöver vara än mer lättillgänglig för alla målgrupper. Genom en förnyad hemsida kan vi göra det enklare för alla som besöker oss.

Gunnel Andréasson

Sjukhuskyrkan betecknar inte en fysisk lokal, utan är ett samlingsnamn för kyrkornas verksamhet och de medarbetare som finns inom Sjukhuskyrkan. Fokus i arbetet ligger på själavårdande samtal, krisstöd, avlastningssamtal för personalgrupper, utbildningsinsatser, andakter och riter. Lokala församlingar och kyrkor är arbetsgivare för tjänsterna och bär huvuddelen av det ekonomiska ansvaret för tjänsterna. Det finns cirka 300 medarbetare inom Sjukhuskyrkan.

Sveriges kristna råd är huvudansvarig för samordningen av hemsidan för Sjukhuskyrkan. Hemsidan är utvecklad i samarbete med digitalbyrån Bernskiold Media.


Besök nya hemsidan

www.sjukhuskyrkan.se

Fortsätt läsa mer från oss